Hỏi về Sự giống và khác nhau giữa trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật trong lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #378931 14/04/2015

  Hỏi về Sự giống và khác nhau giữa trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật trong lao động?

  Xin giúp cho:

  SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT VÀ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT TRONG LAO ĐỘNG? Xin cho ví dụ từng loại để được hiểu rõ hơn

  Nếu người lao động bị vi phạm kỷ luật lao động, những loại trách nhiệm nào được áp dụng? 

  Có được áp dụng đồng thời cả trách nhiệm vật chất và kỷ luật lao động không?

  Trách nhiệm vật chất liệu có phải là một dạng của Kỷ luật lao động?

  Xin cảm ơn!

   
  3525 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #378990   14/04/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1112 lần


   Sao câu này quen quen quá vậy, hình như cũng có kha khá người hỏi rồi đó bạn.

  Bạn có thể coi trong Bộ luật lao động phần này họ ghi như vầy

  Chương VIII

  KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

  Mục 1. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

  Mục 2. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 

  Như vậy 2 cái này không cái nào nằm trong cái nào cả, nếu không thì sao người ta lại viết vậy.

  Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động.
   
  Là một chế định của Luật lao động, chế độ kỷ luật lao động là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; quy định những biện pháp khuyến khích người lao động gương mẫu chấp hành cũng như những hình thức xử lý đối với người không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ những nghĩa vụ, trách nhiệm đó.
   
  Trách nhiệm vật chất của người lao động là trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nghĩa vụ lao động đã gây ra
  Trách nhiệm vật chất trong quan hệ lao động chủ yếu có hai trường hợp :
   
  Làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao; hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.
  Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp.

   

   
  Báo quản trị |