Hỏi về sổ Bảo hiểm xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #13994 14/07/2008

  VoiCoi_NS

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 295
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về sổ Bảo hiểm xã hội

   !!!! giup tui voi cac ban ui, tui la nguoi phu trach mang BHXH cua mot doanh nghiep nuoc ngoai tai quang ninh.Trong qua trinh quan ly so, tui da lam that lac so BHXH cua nguoi lao dong.Hay chi giup tui thu tuc xin cap lai so BHXH bi mat di ( So so BHXH van con nhung bi mat so)...cam on
  Cập nhật bởi navelvu ngày 26/03/2010 10:40:18 AM
   
  34731 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang 123>
Thảo luận
 • #13995   14/07/2008

  duonghien
  duonghien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (190)
  Số điểm: 1509
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Thủ tục tại TP.HCM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ----oOo-----

        Số: 1003/CV-BHXH-P.Th                 TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2006.

  V/v hướng dẫn cấp sổ BHXH, bị mất.

   

  Kính gửi:  - BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC QUẬN, HUYỆN.

  - PHÒNG THU BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ

   

  Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện có văn bản hỏi thành phố V/v “giải quyết những trường hợp người lao động bị mất sổ BHXH đã chốt thời gian đóng BHXH ”.

  Theo quy định hiện hành, sổ đã được chốt thời gian đóng BHXH là một hồ sơ, chứng từ hết sức quan trọng mà người lao động có thể sử dụng để nhận trợ cấp ở bất cứ cơ quan Bảo hiểm xã hội nào trên toàn quốc.

  Do vậy, căn cứ hướng dẫn tại Điểm 4, Mục III Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH ngày 28/9/1999 của Tổng Giám đốc Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, để có cơ sở xem xét việc cấp lại sổ BHXH, đồng thời quản lý chặt chẽ việc cấp lại cho những trường hợp này, Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các quận, huyện thực hiện theo quy trình, như sau:

   

  1.      Hồ sơ, thủ tục xin cấp lại sổ BHXH:

  1.1    Trường hợp người lao động làm mất sổ:

  -         Đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

  -         Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (cam kết chưa nhận trợ cấp BHXH một lần ở bất cứ nơi nào, cam kết hoàn trả lại sổ mất cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nếu tìm lại được) có xác nhận của cơ quan BHXH nơi người lao động thường trú, tạm trú là chưa hưởng trợ cấp một lần trong thời gian ngừng việc.

  -         Giấy xác nhận quá trình tham gia đóng BHXH (bản chính) của cơ quan Bảo hiểm xã hội liên quan (nếu người lao động có thời gian đóng BHXH tại BHXH các tỉnh, thành khác thì phải do cơ quan BHXH tỉnh, thành xác nhận).

  -         Tờ khai cấp sổ ( nếu bị mất thì phải tự liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để xin sao y).

  -         Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

   

  1.2    Trường hợp người sử dụng lao động làm mất sổ:

  -         Biên bản xác định nguyên nhân làm mất sổ;

  -         Văn bản đề nghị cấp lại sổ ( cam kết trường hợp trên chưa nhận tiền trợ cấp, trường hợp nếu tìm thấy sổ thì phải nộp trả lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội);

  -         Giấy xác nhận quá trình tham gia đóng BHXH (bản chính) của cơ quan Bảo hiểm xã hội liên quan (nếu người lao động có thời gian đóng BHXH tại BHXH các tỉnh, thành khác thì phải do cơ quan BHXH tỉnh, thành xác nhận).

  -         Tờ khai cấp sổ của người lao động ( nếu người sử dụng không phải là nơi cấp sổ lần đầu thì phải liên hệ với đơn vị cũ của người lao động, hoặc cơ quan BHXH liên quan để xin sao y).

  -         Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

   

  2.      Quy trình cấp lại Sổ BHXH:

  2.1 Căn cứ hồ sơ chứng từ do người lao động hoặc người sử dụng lao động nộp, Bảo hiểm xã hội quận, huyện xem xét, nếu đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ thì đề xuất (kèm toàn bộ hồ sơ) với Bảo hiểm xã hội thành phố (Phòng Thu) để cấp lại sổ.

  2.2 Căn cứ phiếu đề xuất của Bảo hiểm xã hội quận, huyện, Phòng Thu trình Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố để giải quyết cấp lại; Đồng thời:

  -         Phòng Thu mở sổ theo dõi để quản lý việc cấp lại sổ đối với các đối tượng này trên địa bàn thành phố;

  -         Thông báo cho các đơn vị liên quan biết (Phòng Chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội thành phố và Phòng Cấp sổ – Ban Thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam) để có biện pháp quản lý cần thiết.

   

  Lưu ý quan trọng:

  -         Giử nguyên số sổ lần đầu khi cấp lại.

  -         Sổ đuợc cấp lại phải đóng dấu CẤP LẠI LẦN THỨ . . . .” vào trang 3 của sổ theo kích thước 10m.m x 60m.m.

   

  Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc Bảo hiểm xã hội quận, huyện báo cáo cho Bảo hiểm xã hội thành phố để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

   

   

                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:

  -Như trên

  -BGĐ (để biết);                                                                                  ĐÃ KÝ

  -Các phòng NV (để thực hiện);

  -Lưu VT, P.Thu                                                                          Đỗ Quang Khánh

   
  Báo quản trị |  
 • #13996   14/07/2008

  duonghien
  duonghien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (190)
  Số điểm: 1509
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Hì, trên đây là thủ tục áp dụng tại Tp.HCM. Bạn ở Quảng Ninh thì có thể khác chút, nhưng cũng đừng nghiêm trọng quá, hãy liên hệ phòng thu, cấp sổ để được hướng dẫn.

  Ngoài ra, Bạn tham khảo Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH ngày 28/9/1999 của Tổng Giám đốc Việt Nam có nhắc ở văn bản trên tại link này: http://thuvienphapluat.com/?CT=VC&LID=B2F2006

  Theo đó thì:

  1- Sổ BHXH đã được cấp cho người lao động bị mất, hỏng không sử dụng được thì được xem xét cấp lại.

  2- Người lao động làm mất, hỏng sổ BHXH phải có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương, nơi đang ký hộ khẩu thường trú, cùng với tờ khai cấp sổ lần đầu, có đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH, thông qua người sử dụng lao động để nộp cho cơ quan BHXH.

  Đối với người lao động đang ngừng việc, chưa hưởng chế độ BHXH; chưa có nơi làm việc mới mà bị mất, hỏng sổ, thì người lao động nộp đơn và các giấy tờ liên quan cho người sử dụng lao động cũ. Nếu người sử dụng lao động cũ không còn hoạt động do giải thể, sát nhập, phá sản thì nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi xác nhận trên sổ BHXH trước khi nghỉ việc.

  3- Người sử dụng lao động làm mất, hỏng sổ BHXH của người lao động thì có công văn đề nghị kèm theo biên bản xác định nguyên nhân, số lượng, tình trạng, số sổ BHXH bị mất, hỏng kèm theo các tờ khai của người lao động nộp cho cơ quan BHXH

  4- Cơ quan BHXH khi nhận được công văn (hoặc đơn) đề nghị cấp lại sổ BHXH, kiểm tra xem xét tính hợp pháp, hợp lệ, đối chiếu với tờ khai và các hồ sơ lưu có liên quan để cấp lại sổ BHXH cho người lao động và đóng dấu "CẤP LẦN THỨ HAI" hoặc "Cấp lần thứ nhất..." vào trang 3 của sổ theo kích thước 10mm x60mm.


   Và nếu ai có thông tin thủ tục của BHXH Quảng Ninh thì hãy đăng bổ sung tiếp nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #33709   18/10/2008

  dungjob
  dungjob

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:16/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  đóng bảo hiểm từ tháng 10/2006 nhưng chưa có sổ tôi cần làm gì để được chuyển bảo hiểm về đơn vị mới

  Chào các bạn!
  Tôi là Dũng, một thành viên mới của Lawsoft, hiện đang làm tại một công ty TNHH ở Hà nội. Trước đây tôi làm ở Trung tâm Quan trắc môi trường Thái Nguyên, mới chuyển về Hà Nội làm từ giữa tháng 9/2008. Thời gian làm ở Thái Nguyên tôi đã được Cơ quan đóng  bảo hiểm từ tháng 10/2006 nhưng chưa có sổ. Vậy tôi muốn hỏi tôi cần làm những thủ tục gì để được chuyển bảo hiểm đã đóng về đơn vi mới. Mong được sự giúp đỡ của các luật sư cùng các bạn. Chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #33710   17/10/2008

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Thủ tục chuyển sổ bảo hiểm xã hội

  Chào bạn,
  Tại điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định rõ: trong thời gian 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức Bảo hiểm xã hội và tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của người sủ dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp Sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

  Như vậy trường hợp của bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm tháng 10/2006 thì bạn đã phải có sổ bảo hiểm xã hội. Và trong trường hợp chưa có sổ bảo hiểm xã hội thì bạn phải đề nghị cơ quan cũ làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội ngay. Sau khi có sổ BHXH thì cơ quan cũ sẽ phải làm thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho bạn để chuyển sang cơ quan mới. (Lưu ý là Bạn không thể chuyển bảo hiểm xã hội về cơ quan mới khi không có sổ bảo hiểm)

   
  Báo quản trị |  
 • #34892   25/02/2009

  tamthytran
  tamthytran

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/02/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp đồng lao động không thời hạn, nghỉ việc ngang, công ty có quyền giữ không trả sổ Bảo Hiểm Xã Hội không ?

  Tôi đi làm được 4 năm, hợp đồng lao động không thời hạn. Nay vì quá bức xúc người sếp trực tiếp, tôi nghỉ việc ngang, chấp nhận mất khoản trợ cấp thôi việc của công ty trong 4 năm. Trong trường hợp này, công ty có quyền bảo rằng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng và giữ sổ Bảo Hiểm Xã Hội của tôi lại không ?

  Còn trong trường hợp tôi báo trước 45 ngày, thì cho tôi hỏi :  45 ngày đó là chỉ đ ể người lao động bàn giao lại công việc hiện thời thôi, hay công ty có quyền bắt buộc tôi làm những việc khác hay không?

  Xin chân thành cảm ơn quý luật sư.

   
  Báo quản trị |  
 • #34893   21/02/2009

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14668)
  Số điểm: 101590
  Cảm ơn: 3361
  Được cảm ơn 5212 lần
  SMod

  Theo điều 18 luật BHXH 2006 có ghi trách nhiệm của người sử dụng lao động "Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc". Như vậy việc cty giữ lại sổ BHXH của bạn là trái pháp luật.

  Về việc báo trước 45 ngày, Luật Lao động không quy định rõ thời gian đó để bàn giao công việc hay không (có thể ngầm hiểu là để bàn giao công việc). Tuy nhiên xét về lý khi bạn còn là nhân viên của cty thì họ có quyền giao cho bạn bất kỳ công việc nào, miễn là việc đó không trái với quy định của pháp luật.
  Lưu ý thêm là nếu bạn vi phạm thời hạn báo trước thì bạn phải bồi thường công ty một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bạn trong những ngày không báo trước. Thời hạn 45 ngày là ngày làm việc, nếu công ty bạn làm 5 ngày/tuần thì việc này tương đương với khoảng 2 tháng tiền lương.
   
  Báo quản trị |  
 • #34894   25/02/2009

  tamthytran
  tamthytran

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/02/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin cảm ơn luật sư đã trả lời.
  Xin cho tôi hỏi thêm là : sau khi ng­ười lao động nghỉ việc, thì trong thời gian bao lâu, công ty mới thu xếp làm thủ tục xong để trả lại sổ bảo hiểm xã hội được ?
   
  Báo quản trị |  
 • #34895   25/02/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  07 ngày hoặc do điều kiện bất khả kháng thì tối đa không quá 30 ngày Điều 43 BLLĐ
   
  Báo quản trị |  
 • #34902   23/02/2009

  minhhungmccvn
  minhhungmccvn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/07/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tuyên hủy Hợp đồng lao động

  Trường hợp của tôi là công ty đã ra quyết định chấm dứt HDLD với tôi vào ngày 30 tháng 1 năm 2009

  Như vậy việc công ty dựa vào "...các điều khoản trái với quy định của pháp luật..." để ra quyết chấm dứt HDLD có được xem là vi phạm luật lao động hay không?

  Nếu có thì người lao động có thể bảo vệ quyền lợi của mình như thế nào và ở đâu?

  Rất mong quý báo và các luật sư tư vấn dùm

  Trân trọng

  Trần Minh Hùng

   
  Báo quản trị |  
 • #34903   23/02/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  Bạn có quyền khiếu nại với người ra Quyết định chấm dứt HĐLĐ theo quy định và trình tự tại Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH tại dường dẫn sau: Chúc thành công
  http://thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=VC&LID=100CB008
   
  Báo quản trị |  
 • #35021   02/03/2009

  thanhmainguyen
  thanhmainguyen

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/02/2009
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 155
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về việc làm sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc

  Xin hỏi  một vấn đề như sau: Bà Lưu Thị Kim Yến, bắt đầu làm việc tại công ty tôi với HĐLĐ xác định thời hạn 01 năm từ ngày 01/02/2008, đến ngày 15/07/2008 thì nghỉ việc. Trong thời gian Yến làm việc tại công ty, công ty chúng tôi đóng BHYT, BHXH cho Yến theo đúng quy định của pháp luật, tổng thời gian đã đóng BH cho bà Yến là 05 tháng (từ tháng 02 đến tháng 06/2008). Trong thời gian này, do công ty mới thành lập và chưa đăng ký được thang bảng lương nên chúng tôi chưa tiến hành đối chiếu hồ sơ, giấy tờ đối với cơ quan bảo hiểm được, do vậy chưa thể tiến hành làm thủ tục xin cấp sổ cho những người đã đóng bảo hiểm trên 03 tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm. Sau khi Yến nghỉ việc, chúng tôi tiến hành một đợt xin cấp sổ BHXH (tháng 2/2009) cho những người đủ điều kiện, Yến không có tên trong danh sách này vì đã nghỉ việc.  Nay Yến quay lại công ty hỏi sổ BHXH, nói là công ty phải cấp sổ BHXH cho Yến vì Yến đã đóng BHXH được 05 tháng. Vậy xin hỏi , công ty chúng tôi có bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp sổ BHXH cho người lao động trong trường hợp này không?
  Rất mong nhận được ý kiến tư vấn !
  Xin trân trọng cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #35022   02/03/2009

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Chào bạn,
  Theo quy định của Luật BHXH thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải làm sổ BHXH cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ.
  Do đó đối với trường hợp lao động tại công ty của bạn mặc dù lao động đã nghỉ việc nhưng do công ty của bạn chưa làm thủ tục cấp sổ BHXH cho người lao động nên bây giờ vẫn phải làm thủ tục cấp sổ BHXH theo đúng quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #37191   01/09/2009

  lananhngk
  lananhngk

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sổ bảo hiểm có được nối tiếp?

  #ccc" align="justify">Trước đây tôi đã có sổ bảo hiểm xã hội và đã đóng được 07 năm. Khi nghỉ việc công ty không trả sổ. Sang công ty mới tôi đã làm sổ bảo hiểm mới. Tôi vẫn còn giữ bản photo sổ bảo hiểm cũ và thẻ ytế của những năm tham gia bảo hiểm ở công ty cũ. Vậy thời gian của tôi có được ráp nối 2 sổ lại không? và bảo hiểm xã hội có thể cấp lại sổ cũ cho tôi được không?Công ty cũ của tôi hiện nay đã không còn hoạt động.
  Xin các luật sư tư vấn giùm tôi.
  Trân trọng !
   
  Báo quản trị |  
 • #37192   21/08/2009

  mostlaw2020
  mostlaw2020
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:30/03/2009
  Tổng số bài viết (552)
  Số điểm: 2584
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Trong trường hợp sổ bảo hiểm xã hội cũ của bạn bị mất mà cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cũ không còn hoạt động thì bạn nên liên hệ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm để nộp đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm. Sau đó bạn đề nghị với người sử dụng lao động tại công ty mới đóng bảo hiểm theo sổ bảo hiểm được cấp lại đó.

  Trong trường hợp nếu có 2 sổ bảo hiểm thì bạn cũng phải liên hệ với cơ quan bảo hiểm để họ hợp nhất thời gian đóng bảo hiểm của 2 sổ lại.
   
  Báo quản trị |  
 • #37193   01/09/2009

  long2011
  long2011

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2009
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trường hợp của bạn là có 2 sổ BHXH, 1 ở đơn vị mới, 1 ở đơn vị cũ.
  Ở đơn vị cũ đã trả sổ BHXH cho bạn chưa?
  Nếu đã trả sổ BHXH thì bạn đem 2 sổ BHXH đó làm việc trực tiếp với cơ quan BHXH.
  BHXH sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #37211   04/11/2009

  kimnganfam
  kimnganfam

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có nên rút sổ BHXH ở Cty cũ nơi bị cho thôi việc vì có mâu thuẫn với Sếp

  Xin chào Luật sư!$0 Em nghỉ việc ở Công ty cũ đã hơn 2 tháng. Do có chút mâu thuẫn với Sếp cũ nên bị cho thôi việc trước hạn. Xin Luật sư cho em biết với trường hợp nghỉ việc của em thì em có thể xin rút sổ BHXH ở Cty cũ về không, và sau thời gian nghỉ việc là bao lâu. Nếu nộp sổ BHXH vào Cty mới với quyết định thôi việc vì lý do không hay như trên thì liệu có nên không? Có cách nào để Cty mới không biết về chuyện em bị thôi việc ở Cty cũ không? Xin cám ơn Luật sư.$0 Rất mong tin!
   
  Báo quản trị |  
 • #37212   04/09/2009

  LS_NguyenThanhDam
  LS_NguyenThanhDam
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 622
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Khoản c, điều 18 Luật Bảo hiểm Xã hội 2006 quy định trách nhiệm của ngư­ời sử dụng lao động phải trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc. Vì vậy, bạn cần rút sổ bảo hiểm để chuyển qua nơi làm việc mới để tiếp tục tham gia bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho mình.

  Về lý do nghỉ việc, tùy bạn có thể trao đổi với lãnh đạo Công ty mới  nhưng theo tôi bạn không cần nói lên sự thật. Hy vọng mọi việc tốt đẹp đến với bạn.

  Thân chào!

   

  Luật sư Nguyễn Thanh Đạm

  Điện thoại :  0989 350 262

  Địa chỉ:  235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. 

  Luật sư Nguyễn Thanh Đạm

  Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

  Điện thoại : 0989 350 262

   
  Báo quản trị |  
 • #37213   08/09/2009

  bienco_3000
  bienco_3000

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2009
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  $0                     chào bạn$0 Chắc bạn là người mới ra trường hay là người ít đi xin việc nên mới hỏi về lý do nghỉ việc như vậy. Ở cty mới, họ sẽ không yêu cầu bạn phải đưa cho họ quyết định thôi việc để họ xem. Tuy nhiên, họ sẽ hỏi bạn tại sao bạn lại thôi việc ở cty cũ. Vì vậy bạn không cần phải nói lên sự thật. Bạn hãy lựa lời mà nói nhé. Cty mới cũng không rãnh mà gọi điện tới cty cũ bạn hỏi. Chúc bạn có được công việc ổn định.$0 Thân chào! $0
   
  Báo quản trị |  
 • #35130   12/03/2009

  danghuunhat
  danghuunhat

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho em hỏi làm thế nào để lấy lại sổ BHXH nếu công ty cũ không chịu trả lại?

  Năm 2005 đến 2008 tôi công tác tại công ty Gia Hảo, trụ sở tại quận 1 và có ký hợp đồng lao động. Nhưng vì một số bất đồng nên tôi đã làm đơn xin nghỉ việc tháng 3.2007. Đơn xin nghỉ việc đã được giám đốc điều hành ký đồng và đóng dấu (dù thời gian thông báo không đủ theo quy định của pháp luật). Đơn bàn giao công việc có ký nhưng không đóng dấu.
  Trong quá trình bàn giao có một vấn đề phát sinh là công ty nói rằng tôi còn giữ một cuốn danh bạ điện thoại trong quá trình công tác do tôi ghi lại. Và nói rằng có thấy tôi có cuốn sổ đó và đòi tôi phải xác nhận và trả lại.
  Và đến nay Công ty vẫn viện lý do đó không trả tiền nghỉ việc và sổ BHXH cho tôi. Và yêu cầu tôi phải xác nhận là có cuốn sổ đó và phải trả lại???
  Nay tôi đã đi làm công ty mới, nhưng sổ BHXH công ty Gia Hảo vẫn giữ lại.
  Xin hỏi:
  Vậy tôi phải làm thế nào để lấy lại sổ BHXH và tiền nghỉ việc?
  Xin  tư vấn cụ thể giúp.
  Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được trả lời sớm.

   
  Báo quản trị |  
 • #35131   12/03/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  Không hiểu cuốn danh bạ điện thoại nó có liên quan như thế nào? tuy nhiên nếu Nội quy lao động của Cty Gia Hảo có nếu vấn đề bảo mật trong kinh doanh nhất là khi NLĐ nghỉ việc để làm việc tại đơn vị là đối thủ cạnh tranh thì phải xem xét lại, nhưng từ 2007 đến nay nếu bạn có sai phạm đó mà chưa được giải quyết thì cũng đã hết thời hiệu giải quyết. Cty Gia Hảo phải có QĐ chấm dứt HĐLĐ thực hiện việc trả chế độ thôi việc theo Điều 42 BLLĐ và trả số BHXH, sổ Lao động cho NLĐ, Theo quy định tại NĐ số 04/2005/NĐ-CP bạn phải gửi đơn KN lần đầu đến GĐ Cty Gia Hảo, sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn giải quyết lần đầu mà không được giải quyết, bạn tiếu tục KN lần thứ hai đến Chánh thanh tra Sở LĐ-TBXH (hoặc Thanh tra LĐ-TBXH cấp quận huyện nếu có phân cấp) để được giải quyết.
   
  Báo quản trị |