Hỏi về Sang tên quyền sử đất và tài sản trên đất

Chủ đề   RSS   
 • #525296 08/08/2019

  Hỏi về Sang tên quyền sử đất và tài sản trên đất

  Theo khoản 5, điều 35, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai có quy định:

  “…………………….

  Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

  ………………………………..”

  Xin được hỏi Luật sư:

  1. Thế nào là Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước?
  2. Thế nào là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp?
  3. Hiện Công ty em đã thực hiện đầu tư công trình phúc lợi cho CBCNV Công ty bằng nguồn quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.  Vậy cho em hỏi tài sản đầu tư bằng nguồn quỹ phúc lợi của doanh nghiệp  có phải là tài sản thuộc sở hữu của nhà nước và thuộc đối tượng không được cấp chứng nhận quyền sở hữu không?

  Rất mong Luật sư giúp em!

   

   
  1202 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thanhhuyen13786 vì bài viết hữu ích
  hai_trung_kim (08/08/2019) ThanhLongLS (08/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận