DanLuat 2015

Hỏi về phụ cấp ưu đãi ngành

Chủ đề   RSS   
  • #104253 21/05/2011

    Hỏi về phụ cấp ưu đãi ngành

    Vừa rồi tôi có nghe Ban Tổ chức Trung ương ban hành quy định về phụ cấp ưu đãi ngành (30%) đối với cán bộ, công chức làm việc trong các ban thuộc khối Đảng, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng (Trường Chính trị tỉnh). Xin hỏi Luật sư: không biết tôi (hiện là Phó trưởng phòng Đào tạo-Trường Chính trị tỉnh, mã ngạch 01.003 chuyên viên) có được hưởng phụ cấp trên không. Các bạn có văn bản này cho tôi xin 01 bản. Chân thành cảm ơn
     
    7325 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-