hỏi về nghị định 19

Chủ đề   RSS   
 • #267867 08/06/2013

  hỏi về nghị định 19

  tôi là giáo viên đang công tác tại trường THPT PRÓ, thuộc xã khó khăn theo quy định của chính phủ. tôi đã công tác tại trường được 9 năm, cũng đã hưởng nghị định 61, đã hết 5 năm đối với nam, nay có nghị định 19 của chính phủ thì tôi có được hưởng 70% nữa không? tôi là giáo viên được tuyển dụng về chứ không phải luân chuyển ở trường khác tới

   
  2859 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #306933   15/01/2014

  hakhungbi
  hakhungbi
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/03/2013
  Tổng số bài viết (525)
  Số điểm: 6431
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 143 lần


  Vì Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 61, Như vậy đối tượng được hưởng theo Nghị định 61 sẽ là như sau: 

  1. Trường chuyên biệt quy định tại Nghị định này theo quy định tại các Điều 61, 62, 63 và 64 của Luật Giáo dục bao gồm:

  a) Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học;

  b) Trường chuyên, trường năng khiếu;

  c) Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật;

  d) Trường giáo dưỡng.

  2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

  a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

  b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

  c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  3. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

  Nếu vẫn thuộc những trường hợp nêu trên thì vẫn được hưởng theo chế độ tại Nghị định 61.

   
  Báo quản trị |