Hỏi về nghị định 103/2013

Chủ đề   RSS   
  • #323091 14/05/2014

    Hỏi về nghị định 103/2013

    theo nghị định 103/2013/NĐ-CP tại chương II mục 4 điều 25.3 có qui định "Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nuôi thủy sản bằng lồng, bè không đúng quy hoạch nuôi trồng thủy sản của địa phương." Vậy xin hỏi, tại địa phương chưa điểm có quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản thì có xử lý phạt không? và nếu phạt thì cấp nào ra quyết định xử phạt?

     
    1971 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận