Hỏi về nâng lương trước thời hạn

Chủ đề   RSS   
  • #351082 20/10/2014

    Hỏi về nâng lương trước thời hạn

    Tôi  đã được nâng lương trước thời hạn năm 2010 lên bậc 5/9 ngạch giáo viên trung học (MS: 15.113) đến tháng 1/2012 tôi được nâng ngạch lên Giáo viên trung học cao cấp (15.112) trong các năm 2012, 2013, 2014 tôi được công nhận  CSTĐ năm 2013, được Bộ trưởng Bộ GD tặng Bằng khen năm 2012. Vậy xin hỏi năm nay tôi có đủ điều kiện để nâng lương trước hạn không??

     
    2129 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận