Hỏi về mua lại phần vốn góp

Chủ đề   RSS   
 • #418251 11/03/2016

  hoydinha

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/06/2015
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về mua lại phần vốn góp

  Luật sư cho tôi hỏi về việc mua lại phần vốn góp của công ty tnhh đối với thành viên. Khi mà công ty có quyết định mua lại phần vốn góp của thành viên thì công ty có bắt buộc phải mua lại của tất cả các thành viên hay công ty có quyền chỉ mua lại của một thành viên nào đó? 

   
  2085 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424533   13/05/2016

  Chào bạn!

  Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

  Về việc mua lại phần vốn góp của công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 52 của Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

  1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

  a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

  b) Tổ chức lại công ty;

  c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

  2. Khi có yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua của thành viên lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

  3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.”

  Khi đó, việc mua lại phần vốn góp của công ty TNHH sẽ diễn ra khi có thành viên đề nghị công ty mua lại khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 52 nêu trên. Trong trường hợp công ty chấp nhận mua lại thì chỉ mua lại phần vốn góp của thành viên có yêu cầu đó, chứ không phải mua lại của các thành viên khác.

  Như vậy, vấn đề công ty mua lại phần vốn góp của thành viên nào, sẽ phụ thuộc vào yêu cầu mua lại của thành viên đó và việc họ có đáp ứng đủ các yêu cầu để được mua lại hay không.

  Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

  CV. Hà Hằng

   

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |