Hỏi về loại công trình và cấp công trình

Chủ đề   RSS   
 • #392657 17/07/2015

  Hỏi về loại công trình và cấp công trình

  Hiện có nhiều trường tiểu học chưa có nhà ăn bán trú, nay đầu tư xây dựng thêm nhà ăn bán trú trong khuôn viên trường. Vậy, nhà ăn bán trú này có được xem là công trình giáo dục hay không? Nếu không thì thuộc loại công trình nào và cách xác định cấp công trình này như thế nào?

   
  5630 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #445694   22/01/2017

  Chào bạn, cám ơn câu hỏi của bạn. Dựa vào những thông tin chung do bạn cung cấp, chúng tôi có một số góp ý, đề xuất như sau:

  Căn cứ pháp lý: Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và áp dụng quản lý trong đầu tư xây dựng

  Về vấn đề nhà ăn bán trú được xem là loại công trình gì, cách xác định cấp công trình được quy định tại Phụ lục 1: Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng ban hành kèm theo thông tư trên, với các nguyên tắc được quy định tại điều 2:

  Điều 2. Nguyên tắc xác định cấp công trình

  1. Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

  a) Quy mô công suất, tầm quan trọng: áp dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình quy định tại Khoản 3 Điều này được xác định theo Phụ lục 1 Thông tư này. Trường hợp công trình không có tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu quy định tại Điểm b Khoản này.

  b) Loại và quy mô kết cấu: áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, được xác định theo Phụ lục 2 Thông tư này.

  2. Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu tại Khoản 1 Điều này.

  3. Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án.

  4. Cấp công trình quốc phòng, an ninh được xác định theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp công trình quốc phòng, an ninh có tính chất đặc thù, cấp công trình do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

  Nhà ăn trên không được tính là công trình giáo dục, cụ thể, các công trình giáo dục chỉ được quy định tại số thứ tự 1.1.1, bảng 1.1 Phụ lục trên, với 4 loại công trình giáo dục là:

  -         Nhà trẻ, trường mẫu giáo

  -         Trường tiểu học

  -         Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học

  -         Trường đại học, trường cao đẳng; Trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ

  Ghi chú:

  - Công trình dân dụng không có tên và không có loại phù hợp với loại công trình trong Bảng 1.1 thì xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu (Phụ lục 2);

  - Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình dân dụng trong Phụ lục 3.

  Bạn có thể tham khảo ví dụ sau tại Phụ lục 3:

  3.1. Ví dụ 1: Công trình dân dụng - Trường trung học phổ thông A

  Dự án đầu tư xây dựng “Trường trung học phổ thông A” quy mô 1.500 học sinh. Dự án có các công trình sau:

  - Nhà A1 (Nhà hiệu bộ): cao 8 tầng, tổng diện tích sàn 4.000 m2;

  - Nhà A2 (Nhà học): cao 6 tầng, tổng diện tích sàn 4.650 m2;

  - Nhà A3 (Nhà học): cao 4 tầng, tổng diện tích sàn 4.000 m2;

  - Nhà A4 (Nhà học): cao 5 tầng, tổng diện tích sàn 5.000 m2;

  - Nhà A5 (Nhà thể thao đa năng, sử dụng để tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong nhà, có khán đài. Ngoài ra, tòa nhà này còn được sử dụng làm nơi hội họp, tập trung đông người trong các sự kiện của trường): cao 1 tầng (12m), có khán đài 300 chỗ, tổng diện tích sàn 5.200 m2, nhịp kết cấu lớn nhất 40 m, tổng sức chứa (khi tổ chức sự kiện) 1.250 người;

  - Nhà A6 (Ký túc xá): cao 5 tầng, tổng diện tích sàn 3.000 m2;

  - Sân vườn: diện tích 2 ha;

  - Hệ thống Đường nội bộ: cho đi bộ, xe đạp, xe mô tô và xe ô tô, tốc độ < 20 km/h;

  - Hệ thống chiếu sáng cho sân vườn và đường nội bộ;

  - Hàng rào bảo vệ: cao 3 m;

  - Nhà bảo vệ: cao 1 tầng, diện tích sàn 12 m2.

  Cấp công trình được xác định như sau:

  a) Trường trung học phổ thông A có Tổ hợp công trình chính (gồm các công trình từ A1 đến A5). cấp công trình theo quy mô công suất được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này: tương ứng với Mục 1.1.1.3 Bảng 1.1 Phụ lục 1 và quy mô 1.500 học sinh, Trường trung học phổ thông A có cấp công trình theo quy mô công suất là cấp II.

  b) Xác định cấp các công trình thuộc Trường trung học phổ thông A:

  - Nhà A1: không có tên trong Bảng 1.1 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục 2, công trình này tương ứng với Mục 2.1.1; xác định cấp theo diện tích: cấp III, theo số tầng: cấp II; cấp công trình Nhà A1: cấp II (cấp lớn nhất xác định được).

  - Nhà A2: cách xác định cấp tương tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A2: cấp III.

  - Nhà A3: cách xác định cấp tương tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A3: cấp III.

  - Nhà A4: cách xác định cấp tương tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A4: cấp III.

  - Nhà A5: công trình này có quy mô công suất riêng do đó cấp công trình xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này như sau:

  + Xác định cấp theo quy mô công suất: tương ứng với Mục 1.1.3.2 của Bảng 1.1 Phụ lục 1 (loại công trình thể thao): cấp III; tương ứng với Mục 1.1.4.1 của Bảng 1.1 Phụ lục 1 (loại công trình tập trung đông người): cấp II. Cấp cao nhất của công trình xác định được theo quy mô công suất: cấp II;

  + Xác định cấp theo quy mô kết cấu: tương ứng với Mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục 2; xác định cấp theo diện tích: cấp III, theo nhịp kết cấu: cấp III. Cấp cao nhất của công trình xác định được theo quy mô kết cấu: cấp III;

  Như vậy cấp công trình của Nhà A5 là cấp II (cấp cao nhất xác định được từ quy mô công suất và quy mô kết cấu).

  - Sân vườn: tương ứng với Mục 1.3.5 Bảng 1.3 Phụ lục 1; cấp công trình xác định được theo diện tích: cấp IV.

  - Hệ thống chiếu sáng cho sân vườn và đường nội bộ: tương ứng với Mục 1.3.4 Bảng 1.3 Phụ lục 1. Cấp công trình xác định được: cấp IV (lấy theo cấp công trình được chiếu sáng; Sân vườn và hệ thống đường nội bộ đã xác định ở trên là cấp IV);

  - Hệ thống Đường nội bộ: tương ứng với Mục 1.4.1.3.d và 1.4.1.3.đ Bảng 1.4 Phụ lục 1. Cấp công trình xác định được: cấp IV.

  - Hàng rào bảo vệ: không có tên trong Bảng 1.1 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục 2, công trình này tương ứng với Mục 2.14.1; xác định cấp theo chiều cao: cấp IV.

  - Nhà bảo vệ: cách xác định cấp tương tự như đối với Nhà A1. cấp công trình Nhà bảo vệ: cấp IV

  Tóm lại, công trình nhà ăn trên không thuộc loại công trình giáo dục. Cấp công trình được xác định dựa vào quy mô công suất và quy mô kết cấu, được quy định tại Phụ lục 2 và ví dụ tại phụ lục 3 Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và áp dụng quản lý trong đầu tư xây dựng.

  Trên đây là một số đề xuất, góp ý dựa trên những thông tin bạn đưa ra. Nếu còn những thắc mắc cần giải đáp, mời bạn liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp theo địa chỉ dưới đây.

  Trân trọng.

  Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Minh Hiếu.

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - DỰ ÁN BĐS | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |