Hỏi về khoản vay dài hạn đến hạn trả

Chủ đề   RSS   
 • #122186 06/08/2011

  meoconsuoinang

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/08/2011
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 825
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 4 lần


  Hỏi về khoản vay dài hạn đến hạn trả

     Công ty có 1 khoản vay dài hạn, trong năm sẽ đến hạn trả mà công ty vẫn theo dõi trên tk vay dài hạn, k chuyển sang TK vay ngắn hạn. Điều đó có đúng k?
   
  6236 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #122236   06/08/2011

  CCCCCCC
  CCCCCCC

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2011
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 496
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 15 lần


  #0000ff;">Bạn xem chuẩn mực số 21:

  #0000ff;">44. Một khoản nợ phải trả được xếp vào loại nợ ngắn hạn, khi khoản nợ này:

  #0000ff;">

  #0000ff;">a) Được dự kiến thanh toán trong một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp; hoặc

  #0000ff;">

  #0000ff;">b) Được thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

  Việc phân lại loại được thực hiện khi lập BCTC.

  Chúc bạn thành công. #0000ff;">

  Nhận cung cấp thiết bị đưa ông táo về trời.

   
  Báo quản trị |