DanLuat 2015

Hỏi về giấy phép kinh doanh rượu

Chủ đề   RSS   
 • #379333 16/04/2015

  thohongoc

  Female
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 435
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Hỏi về giấy phép kinh doanh rượu

  Em có một thắc mắc xin hỏi, mọi người biết thì tư vấn giúp em ạ

  Hiện tại mẹ em ở quê hành nghề nấu rượu gạo gần 20 năm nay; mà rượu gạo nấu theo kiểu thủ công này thì chưa có giấy phép hay thủ tục pháp lý nào cả.

  Nay em muốn giúp mẹ em hợp pháp cái này, muốn xây dựng một thương hiệu về rượu gạo ở quê hương. thu mua rượu của các hộ sản xuất rượu thủ công như mẹ em, sau đó cấp nhãn mác và bán ra thị trường hợp pháp theo quy định của pháp luật

  Liệu điều này có làm được không, và em cần phải làm những thủ tục như thế nào ạ?

  Mong các luật sư hay các bạn biết về việc này góp ý giúp ạ.

  Thân ái

   
  5911 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #379450   16/04/2015

  phanthanhtuan2013
  phanthanhtuan2013
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2013
  Tổng số bài viết (311)
  Số điểm: 2586
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 153 lần


  Câu trả lời là được nha bạn.

  Bạn giúp mình trả lời 3 câu hỏi sau:

  1. Đầu ra: tự sản xuất hay là thu mua..

  2. Đầu vào: bán lẻ/ bán buôn hay là bán cho cơ sở chế biến rượu khác

  3. Địa bàn cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở:

  Bạn tham khảo thêm các quy định pháp luật hiện hành về việc cấp phép sản xuất rượu thủ công. 

  Điều 11. Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  1. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:
  a) Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;
  b) Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.
   
  2. Thẩm quyền cấp Giấy phép: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương (sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
   
  3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
  a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
  b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
   
  4. Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để xem xét cấp lại.
   
  5. Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
   
  6. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
  Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công có các quyền và nghĩa vụ sau:
  a) Được tham gia hiệp hội làng nghề sản xuất rượu nếu thuộc địa phận có làng nghề;
  b) Được tổ chức phân phối, bán buôn rượu do tổ chức, cá nhân sản xuất, chỉ được phép bán lẻ sản phẩm rượu trực tiếp tại hệ thống cửa hàng trực thuộc của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định mà không phải đề nghị cấp giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu;
  c) Được phân phối rượu do tổ chức, cá nhân sản xuất ra để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu;
  d) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không được nhập khẩu sản phẩm rượu, rượu bán thành phẩm, cồn thực phẩm và phụ liệu rượu để pha chế thành rượu thành phẩm;
  đ) Nộp phí và lệ phí cấp Giấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính.
   
  Điều 12. Sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu
   
  1. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất.
   
  2. Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đạt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu là cơ quan để các tổ chức, cá nhân đến đăng ký sản xuất rượu.
   
  3. Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký lại với chính quyền địa phương tại nơi sản xuất.
   
  4. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu do mình sản xuất.
   
  5. Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
   
  6. Quyền và nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
  Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại có các quyền và nghĩa vụ sau:
  a) Không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, đăng ký nhãn hàng hóa và không phải dán tem;
  b) Trong quá trình vận chuyển đến nơi tiêu thụ tổ chức, cá nhân chỉ cần xuất trình hợp đồng mua bán rượu cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra;
  c) Phải đăng ký sản xuất rượu thủ công với chính quyền địa phương và đề nghị chính quyền địa phương xác nhận việc sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này;
  d) Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại chỉ được bán rượu do mình sản xuất ra cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu. Trong trường hợp không bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu thì phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này;
  đ) Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

  Tra cứu BẢN ÁN/ HỢP ĐỒNG MẪU tại https://caselaw.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #382337   08/05/2015

  thohongoc
  thohongoc

  Female
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:27/03/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 435
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  trả lời các cầu hỏi của bạn.

  1. Đầu ra: bao gồm cả sản xuất và thu mua. (Vì ý tưởng là vừa bán rượu nhà nấu + thu mua quanh xóm sau đó hợp pháp 1 nhãn mác rồi tiêu thụ ra thị trường)

  2. Bán lẻ cho các cá nhân đồng thời bán sỉ cho các cửa hàng nơi tiêu thụ rượu

  3. Mình ở tỉnh Quảng Nam

   

  Bạn có những lời khuyên nào cho mình không?

   

  Và một số thắc mắc nữa

  1. Làm giấy tờ hợp pháp này có cần một địa điểm kinh doanh là cửa hàng không?

  2. Có cần phải có số vốn bỏ ra ban đầu không?

  3. Với lại sau khi hợp pháp mình có phải chịu thuế không? mức thuế cụ thể như thế nào?

   
  Báo quản trị |  
 • #382969   13/05/2015

  LuatsuAnhTuan
  LuatsuAnhTuan

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

  Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của mỗi loại hình công ty đòi hỏi khác nhau khiến bạn băn khoăn và mệt mỏi về những thủ tục pháp lý rườm rà. Nhưng khi sử dụng dịch vụ  thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH tư vấn luật AZ Việt Nam, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu và chi phí cực rẻ, giúp quý khách tập trung tốt hơn về vấn đề kinh doanh của mình

  1.Trình tự thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật:

  - Tiếp nhận thông tin/yêu cầu của khách hàng về nội dung đăng ký thay đổi;

  - Ngay sau khi nhận được các yêu cầu của khách hàng, Công ty TNHH tư vấn luật AZ Việt Nam sẽ gửi các thông tin cơ bản về: Bảng giá dịch vụ; quy trình tư vấn; Hợp đồng dự thảo cho Quý khách hàng qua Email để khách hàng tham khảo thông tin về dịch vụ tư vấn;

  - Khách hàng cung cấp thông tin theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu MKLAW FIRM soạn thảo);

  - Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản công ty Chúng tôi  soạn thảo hồ sơ thành lập theo yêu cầu khách hàng;

  - Cử nhân viên tiến hành các thủ tục theo quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết;

  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật .

  2. Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung điều lệ công ty); hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty);

  3. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người thay thế làm đại diện theo pháp luật. 4. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (trường hợp Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc của Công ty có kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề).

  b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

  3. Thủ tục nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

   - Sau khi chuẩn bị đầy đủ 2 bộ hồ sơ như trên. Chuyên viên sẽ đại diện nộp hồ sơ cho khách hàng tại cơ quan nhà nước.

  - Nhận kết quả về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan nhà nước;

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT AZ VIỆT NAM

  ĐỊA CHỈ: Số 64/25/52 Đường Mỹ Đình, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm

  Email: azvietnamlaw@gmail.com

  Web: http://azvietnam.net/

   

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-