HỎI VỀ ĐIỂM b KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT BHXH2014 (hiệu lực 01/01/2016)

Chủ đề   RSS   
 • #407815 26/11/2015

  HỎI VỀ ĐIỂM b KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT BHXH2014 (hiệu lực 01/01/2016)

  Chào các luật sư, anh chị trên TVPL!

  Theo điểm b khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 124 Luật BHXH thì sẽ hiểu là "Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng" sẽ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/01/2018. Tức hiểu là, người lao động ký HĐ có thời hạn sẽ đóng bảo hiểm XH từ 01/01/2018. Đồng nghĩa, BHXH sẽ bắt đầu quản lý hồ sơ và sổ bảo hiểm cho những người này từ 01/01/2018.

  Tuy nhiên, tại Điều 30 về đối tượng áp dụng chế độ thai sản, Điều 42 về đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì đối tượng này (NLĐ hợp đồng 01-03 tháng) vẫn được áp dụng chế độ. Tức là, Bảo hiểm vẫn phải chi trả chế độ cho những đối tượng này từ 01/01/2016, khi họ đủ điều kiện được hưởng theo quy định PL. Vậy có mâu thuẫn gì không các anh chị? Mình đang thắc măc là trên Bảo hiểm họ sẽ lấy căn cứ từ đâu để xác định đối tượng đó mà chi trả từ 01/01/2016, bởi vì họ chưa tham gia bảo hiểm mà.

  Hay là mình đang hiểu sai?

  Có khi nào mọi quy định liên quan tới điểm b, khoản 1, Điều 2 này đều bắt đầu áp dụng từ 01/01/2018? 

  Xin mọi người cho ý kiến với.

   
  3919 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận