Hỏi về đăng ký hộ khẩu

Chủ đề   RSS   
  • #390359 02/07/2015

    Hỏi về đăng ký hộ khẩu

    Vào năm 1988 Tôi chuyển hộ khẩu gốc thường trú ra trường chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp tôi không chuyển hộ khẩu về địa phương. Nay tôi muốn chuyển hộ khẩu về địa phương nhưng tại trường cũ không còn lưu giữ. Hỏi vậy tôi có được chuyển hộ khẩu về địa phương hay không? nếu có hoặc không thì theo quy định va thủ tục như thế nào. Trân trọng chờ giải đáp.

     
    2390 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận