Hỏi về Công ty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #30265 18/11/2008

  HC31C1987

  Mầm

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về Công ty TNHH

  1.Thủ tục góp vốn tài sản là thiết bị, máy móc vào công ty?

  2. Người đại diện theo pháp luật của công ty?

  3. Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người ngoài công ty?

  4.phân chia lợi nhuận cho thành viên công ty khi thành viên góp vốn không góp đúng hạn?
  Cập nhật bởi navelvu ngày 03/03/2010 10:27:00 AM
   
  36870 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang 123>
Thảo luận
 • #30266   30/09/2008

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2071
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 73 lần


  1.      Thủ tục góp vốn tài sản là thiết bị, máy móc vào công ty?

  (1) Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

  (2) Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

  (3) Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá. (Điều 30 – Luật doanh nghiệp 2005)

  2.  Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

  Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty. (Điều 46- Luật doanh nghiệp 2005)

  3.  Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người ngoài công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

  Theo qui định tại Điều 44 của Luật doanh nghiệp 2005, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  (1)  Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  (2) Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

  4.  Phân chia lợi nhuận cho thành viên công ty khi thành viên góp vốn không góp đúng hạn?

  Khoản 2 và 3 – Điều 39 Luật doanh nghiệp 2005 có qui định: Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

  Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

  a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

  b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

  c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

  Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

  Khoản 1(d) Điều 41 Luật doanh nghiệp 2005 qui định: thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền “được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”. Do vậy, khi phân chia lợi nhuận, thành viên này chỉ được chia trên số vốn thực góp đúng hạn.

  Thân chào,

  Luật sư Lê Xuân Hiệp

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #30267   08/10/2008

  nqtrang
  nqtrang
  Top 200
  Lớp 1

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2008
  Tổng số bài viết (381)
  Số điểm: 2462
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Việc chuyển nhượng phần vốn góp

  Bạn nên lưu ý: Khi có chuyển nhượng vốn góp , bạn phải kê khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
   
  Báo quản trị |  
 • #30268   27/10/2008

  tuanvnonline
  tuanvnonline

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2008
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 101
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  thủ tục

  Anh cho em hỏi những thủ tục cần thiết nào khi các thành viên thực hiện việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (giai đoạn thành lập) ?

  CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG

  P707-N2b, Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, Hà Nội

  Tel: 04-35641441 - Fax: 04-35641442

  www.khaiphong.vn - www.luatkhaiphong.com

   
  Báo quản trị |  
 • #30269   18/11/2008

  ducdai
  ducdai

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/10/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục góp vốn vào công ty trchs nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  Mọi người ơi giúp tui :phần thủ tục góp vốn vào công ty tách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với,bao gồm cả góp bằng máy móc thiết bị. và văn bản liên quan tới phần này nữa nhé
  cảm ơn mọi người nhiều nhé!!!!!!!!!
   
  Báo quản trị |  
 • #30230   19/09/2008

  bequay
  bequay

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/07/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 162
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyên hạn của thành viên công ty TNHH

  Công ty tôi ó 5 thành viên, hiện tại vốn của tôi có 98% và tôi hiện được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên. Nhưng khi tôi muốn làm thủ tục vay vốn ngân hàng..( ex tháng vùa rồi tôi có làm hồ sơ vay ngan hàng ACB 2 tỷ tương đương 1.4% vốn đăng ký kinh doanh của công ty mà tôi cũng phải họp hội đồng ) thì họ bắt tôi phải họp hội đồng thành viên việc này rất mất thời gian vậy tôi muốn sửa đổi điều lệ công ty để tôi có thể làm nhiều việc hơn mà không cần phải xin ý kiên họ ( Nếu trong bản điều lệ công ty tôi thêm câu: Người đại diện theo pháp luật của công ty là giám đốc có quyền ký các hợp đồng kinh tế, vay mượn vốn từ các tổ chức ngân hàng hay bán tài sản của công ty ... có giá trị tới 90 %  vốn đăng ký kinh doanh mà không phải xin ý kiến các thanh viên còn lại.

  Nhân tiện mong các bạn chỉ tôi các văn bản hướng dẫn xây dựng điều lệ công ty

   
  Báo quản trị |  
 • #30231   19/09/2008

  Lg_NguyenTienDung
  Lg_NguyenTienDung

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 482
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Chào bạn!

  Việc xây dựng điều lệ là sự thể hiện ý chí cũng như sự thỏa thuận của các thành viên tuy nhiên cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật quy định chứ không thể tự ý đưa vào bất cứ nội dung nào.

  Theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp, thì Hội đồng thành viên công ty TNHH có các quyền thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Vì vậy, nếu không phải là những hợp đồng trên thì bạn và các thành viên khác có quyền đưa vào điều lệ theo tình hình thực tế công ty bạn.

  Hiện nay, không có văn bản nào hướng dẫn riêng việc xây dựng điều lệ công ty, việc soạn thảo chủ yếu là dựa trên những quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan và những thỏa thuận của các thành viên công ty. Nếu cần tư vấn hoặc hướng dẫn cụ thể hơn bạn có thể liên hệ: Văn phòng tư vấn và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. 208 Điện Biên Phủ Q3. ĐT : 08 2908708 0958760354.

  Thân mến.

  Luật gia Nguyễn Tiến Dũng

  0958760354.

   
  Báo quản trị |  
 • #30456   30/10/2008

  truongthanh9990
  truongthanh9990

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyết định đúng khi tham gia góp vốn kinh doanh

  Xin chào .
  Tôi xin hỏi về vấn đề góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên thì phải cần những thủ tục gì? Quyền lợi của thành viên? Nếu muốn rút lui khỏi công ty thì phải làm những thủ tục gì? Thời hạn rút vốn là bao lâu?

  Xin vui lòng cho tôi biết để tôi có quyết định đúng khi tham gia kinh doanh

  Cám ơn rất nhiều

  Tr

   
  Báo quản trị |  
 • #30457   30/10/2008

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  - Quyền của thành viên được quy định rõ tại Điều 41 Luật doanh nghiệp 2005.
  - Trình tự, thủ tục rút vốn: Thành viên Cty chỉ được yêu cầu Cty mua lại phần vốn góp khi thành viên này bỏ phiếu chống hoặc phản đối bằng văn bản đối với quyết định của Hội đồng thành viên về lợi ích của thành viên.
  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định của HĐTV, thành viên phải gửi yêu cầu mua lại phần vốn góp đến Cty. Trong thời hạn 15 ngày Cty phải mua lại phần vốn góp đó theo giá thị trường hoặc thỏa thận hoặc theo quy định tại Điều lệ Cty
  Việc thanh tóan chỉ thực hiện khi Cty mua lại phần vốn góp vẫn có thể thanh tóan đủ các khỏan nợ và các nghĩa vụ tài chính khác.
   
  Báo quản trị |  
 • #30458   30/10/2008

  Trinhnv_dn
  Trinhnv_dn
  Top 500
  Chồi

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1017
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Quyết định đúng khi tham gia góp vốn kinh doanh

  Luật doanh nghiệp quy định rất cụ thể những vấn đề bạn đưa ra.
  Tôi chỉ lưu ý việc bạn rút vốn: Nếu bạn muốn rút vốn phải căn cứ vào Luật DN và điều lệ công ty, vậy nên trước khi đồng ý với nội dung điều lệ bạn phải nghiên cứu kỹ các trường hợp được phép rút vốn.
  Công ty TNHH 2 TV mà 01 TV rút vốn thì phải chuyển đổi  hình thức thành TNHH 1 TV.
   
  Báo quản trị |  
 • #30459   30/10/2008

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  tham gia góp vốn kinh doanh

  -góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên thì phải cần những thủ tục gì?
  Thực hiện góp vốn theo quy định tại Đ 39 L Doanh Nghiệp
  có GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP nếu là thành viên mới (theo mẫu) của Công ty.
  - Quyền lợi của thành viên?
  Theo quy định của điều lệ công ty
  theo Đ 41 Luật Doanh nghiệp
  -muốn rút lui khỏi công ty thì phải làm những thủ tục gì?
  Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Đ 43,44,45,60 của Luật Doanh nghiệp
  (Được công ty mua lại, chuyển nhượng phần vốn góp,tặng toàn bộ vốn góp của mình tại công ty cho người khác)
  -Thời hạn rút vốn là bao lâu?
  Đã không được rút vốn dưới mọi hình thức thì đương nhiên không có quy định về thời hạn rút.
  Bạn có xem thêm Luật Doanh nghiệp 2005; NĐ 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; NĐ 88/ 2006/NĐ-CP về ĐKKD.
   
  Báo quản trị |  
 • #30391   29/10/2008

  haidieu
  haidieu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sự khác nhau giữa Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên

  Xin cho tôi hỏi : Về chế độ tài chính, thuế, ... của công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên có gì khác nhau không ạ ? Loại hình doanh nghiệp nào có lợi hơn?
  Rất mong nhận được câu trả lời .
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #30392   21/10/2008

  ducbao
  ducbao
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2008
  Tổng số bài viết (169)
  Số điểm: 5855
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Sự khác nhau giữa Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên

  Về chế độ tài chính, thuế, ... theo tôi không có gì khác, có chăng là khác về cơ cấu tổ chức và có sự ảnh hưởng hoặc chi phối của thành viên khác trong quá trình quản lý, điều hành cty hay không. Còn loại hình doanh nghiệp nào có lợi hơn thì bạn phải xem khả năng của mình và năng lực của người bạn muốn hợp tác và đánh giá một cách toàn diện.
   
  Báo quản trị |  
 • #30393   27/10/2008

  hoanghiep227
  hoanghiep227

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2008
  Tổng số bài viết (52)
  Số điểm: 451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 3 lần


  Xin lỗi ducbao!
  Muốn phân biệt sự khác nhau thì phải nêu các tiêu chí ra, được quy định ở đâu?
   
  Báo quản trị |  
 • #30394   29/10/2008

  Trinhnv_dn
  Trinhnv_dn
  Top 500
  Chồi

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1017
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Sự khác nhau giữa Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên

  Về chế độ tài chính, thuế, ... của công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên không có gì khác nhau.
   chỉ khác về cơ cấu tổ chức, sở hữu mà thôi.
  1 thành viên thì chỉ duy nhất bạn là chủ: bạn có quyền quyết định tất cả.
  2 Tv trở lên: thì ngoài bạn ra còn có các thành viên khác góp vốn nữa.
   
  Báo quản trị |  
 • #30705   14/12/2008

  phuongthao_10
  phuongthao_10

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  viec gop von bang giay xac nhan no cua cong ty khac co hop phap khong?

  trong công ty tnhh chủ tịch hội đồng thành viên có quyền cá chức tổng giám đốc hay không?
   
  Báo quản trị |  
 • #30706   13/12/2008

  trathainguyen
  trathainguyen
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/09/2008
  Tổng số bài viết (155)
  Số điểm: 989
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  theo quy định tại Điều 49.

  2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

  b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

  c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

  d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

  đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên;

  e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  như vậy,theo quy định này chủ tịch hội đồng thành viên trong cty TNHH không có quyền cách chức tổng giám đốc. Mà là hội đồng thành viên có quyền này.theo quy định tại điều 47 LDN hội đồng thành viên có quyền "Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty"

  http://www.sungroup.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #30843   05/01/2009

  shalyn
  shalyn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kiểm tra sổ sách thu chi cty TNHH

  Các anh chị vui lòng tư vấn giúp.
  Cty chúng tôi là cty TNHH do 4 thành viên góp vốn thành lập. Số vốn góp ngang bằng nhau. Hai trong 4 thành viên là giám đốc và CT HDQT. Tôi muốn biết CT HDQT có quyền kiểm tra sổ sách hoạt động của cty đột xuất và không cần thông báo trước cho bất cứ thành viên nào hay không? Trong trường hợp phải báo trước thì phải báo trong thời gian bao lâu? và báo cho những ai? Trong quá trình kiểm tra có cần sự giám sát hay không?
   
  Báo quản trị |  
 • #30844   03/01/2009

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Quyền kiểm tra của thành viên

  Chào bạn
  Thành viên Cty TNHH có quyền kiểm tra sổ sách hoạt động của CTy. Luật không quy định khi kiểm tra phải báo trước nên thành viên có quyền kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên bạn vẫn phải tham khảo điều lệ Công Ty có quy định về thời hạn, thủ tục về việc kiểm tra của thành viên không ? Nếu có thì thủ tục kiểm tra của thành viên phải tuân thủ theo quy định của điều lệ.

  Điều 41 (Luật Doanh nghiệp). Quyền của thành viên

  1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các quyền sau đây:

  a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

  b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp;

  c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ đăng ký thành viên, sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty;

  d) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

  đ) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;

  e) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật này;

  g) Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật;

  h) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

  i) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  2. Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

  3. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 75% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 2 Điều này thì các thành viên thiểu số hợp nhau lại đương nhiên có quyền như quy định tại khoản 2 Điều này.

   
  Báo quản trị |  
 • #30845   05/01/2009

  shalyn
  shalyn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em đã rõ vấn đề, cảm ơn anh rất nhiều ạh.
   
  Báo quản trị |  
 • #30979   17/02/2009

  tuyethanh_2tp
  tuyethanh_2tp

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin vui lòng cho Em hỏi lợi ích giữa Cty TNHH 1 thành viên và nhiều thành viên.

  Em định thành lập Cty TNHH, thật sự Cty này là do sự đóng góp của trên 1 thành viên. Nhưng không muốn kê khai nhiều thì chúng Em định để cho 1 thành viên đứng tên (thật sự giữa chúng Em chẳng có tranh chấp gì cả). Nhưng mà Em muốn biết giữa loại hình Cty TNHH 1 thành viên và nhiều thành viên thì có những thuận lợi hay khó khăn gì

  Cảm ơn nhiều!!!
   
  Báo quản trị |