Hỏi về chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #39337 22/07/2009

  nhcvc11

  Male
  Mầm

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2008
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 680
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Hỏi về chứng khoán

  Công ty cổ phần A có 150 cổ đông, vốn điều lệ là 9 tỷ đồng. Bây giờ ĐHĐCĐ Công ty cổ phần A thông qua quyết định tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng và chào bán toàn bộ cổ phần phát hành thêm cho 150 cổ đông hiện hữu của mình. Như vậy việc chào bán này có phải xin sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước không?
  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, sau 10 ngày kể từ ngày quyết định, Công ty phải thông báo tới phòng ĐKKD, như vậy, công ty cổ phần A thông báo thay đổi nội dung đkkd và được cấp lại giấy chứng nhận đkkd, lúc đó trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vốn điều lệ được ghi là 15 tỷ đồng, số đã góp là 9 tỷ đồng, được quyền chào bán là 6 tỷ đồng.
  Giả sử UBCK nhà nước không chấp thuận, hoặc có chấp thuận nhưng công ty chỉ chào bán được 2 tỷ, vậy 6 tỷ đồng không được UBCK nhà nước chấp thuận, hoặc 4 tỷ đồng do không bán hết sẽ được xử lý như thế nào? trong thời gian bao lâu? (vì trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã ghi vốn điều lệ là 15 tỷ đồng)

   
  3035 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận