Hỏi về chế độ hưởng thu hút theo nghị định 19

Chủ đề   RSS   
 • #359490 28/11/2014

  Hỏi về chế độ hưởng thu hút theo nghị định 19

  - Thưa luật sư. Tôi đã đọc câu hỏi của một bạn ở Thanh Hóa về chế độ hưởng thu hút đối với nhà giáo đã hưởng hết thu hút sau 5 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên tôi vẫn còn băn khoăn về vấn đề nếu được hưởng lại thu hút thì trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc tuyển dụng giáo viên có cần phải ghi rõ: đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn "3 năm đối với nữ, 5 năm đối với nam" hay không? Xin cảm ơn Luật sư!

   

   
  2074 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận