hỏi về chế độ đi học

Chủ đề   RSS   
  • #126145 26/08/2011

    hỏi về chế độ đi học

    xin hỏi, Cán bộ công chức được cơ quan cử đi học, vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, có được thanh toán tiền xăng xe, phụ cấp lưu trú, hỗ trợ tiền ăn không?
     
    4292 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận