Hỏi về chế độ của bí thư chi đoàn trường trung học cơ sỏ

Chủ đề   RSS   
 • #144838 02/11/2011

  thaitan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 325
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về chế độ của bí thư chi đoàn trường trung học cơ sỏ

   

  Luật sư cho em hỏi giáo viên kiêm nhiệm bí thư chi đoàn trường trung học cơ sở thì có chế độ phụ cấp không?Nếu có thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn nào?Chế độ như thế nào?
   
  44171 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #144862   02/11/2011

  luanls89
  luanls89
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2011
  Tổng số bài viết (336)
  Số điểm: 2899
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 144 lần


  Bạn có thể tham khảo văn bản dưới đây:

  Nghị quyết liên tịch V/v Thực hiện chế độ đối với cán bộ Đoàn - Hội trường học.
  TỈNH ĐOÀN - SỞ GD& ĐT - SỞ TÀI CHÍNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TỈNH BÌNH PHƯỚC                                            Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                             ***                                            Đồng Xoài, ngày  7 tháng 3 năm 2011

               Số   08 /NQ.LT

   

  NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

  V/v Thực hiện chế độ đối với cán bộ Đoàn - Hội trường học.

    


  Thực hiện Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông”, ngày 11/04/2005 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã ban hành Hướng dẫn liên tịch số 69/HD.LT về việc thực hiện chế độ đối với cán bộ Đoàn trường học trong toàn tỉnh.

  Qua 05 năm đã có nhiều đơn vị triển khai và thực hiện rất tốt theo tinh thần hướng dẫn đã ban hành, tuy nhiên cũng còn đơn vị triển khai thực hiện chưa đúng Hướng dẫn liên tịch số 69/HD.LT; Cụ thể: giải quyết chế độ còn chậm, giải quyết một phần hoặc hoặc chưa thực hiện chế độ cho cán bộ Đoàn, điều này đã ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào TTN trong toàn tỉnh. Cá biệt, một vài đơn vị không thực hiện đúng việc trích phần trăm học phí để chi cho hoạt động Đoàn trường học.

  Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và để thực hiện tốt hơn nữa chế độ đối với cán bộ Đoàn - Hội - Đội trường học trong thời gian tới, BTV Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT, Ban Giám đốc sở Tài chính ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn việc triển triển khai thực hiện chế độ cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội trường học trong toàn tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

  1. Hiệu trưởng các Trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông trong toàn tỉnh triển khai thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn như Quyết định 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

  2. Các chế độ khác:

  2.1. Bí Thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội LHTN trong các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên:

  - Bí thư Đoàn trường được hưởng phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp của trưởng phòng nghiệp vụ (đối với các trường Cao đẳng, trung cấp) và bằng phụ cấp của tổ trưởng tổ chuyên môn  (đối với các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên). Được xét khen thưởng theo tổ hành chính.

  - Phó Bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội LHTN được hưởng phụ cấp chức vụ bằng phó phòng nghiệp vụ (đối với các trường Cao đẳng, trung cấp) và tổ phó tổ chuyên môn (đối với các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên).

  - Tài liệu, các trang bị khác phục vụ chuyên môn nghiệp vụ: được chi theo cân đối giữa nhu cầu thực tế và điều kiện kinh phí tại chỗ.

  - Tham gia các hoạt động tập trung, hội họp, tập huấn do Đoàn cấp trên triệu tập: được chi như chế độ công tác phí hiện hành.

  - Mỗi năm được trang bị 01 áo Thanh niên Việt Nam, được cấp Tạp chí Thanh niên và Báo Tuổi trẻ theo định kỳ.

   

  2.2. Bí Thư Chi đoàn các khối lớp:

  - Các trường THPT: Được giảm 50% khoản đóng học phí hàng năm tại trường.

  - Bí thư chi đoàn (là học sinh, sinh viên) ở các Trường cao đẳng công nghiệp cao su, Trung cấp y tế, Trung cấp Kinh tế kỹ thuật, Trung tâm giáo dục thường xuyên được giảm mức đóng học phí bằng số tiền mà Bí thư chi đoàn ở các trường THPT được miễn giảm.

   

  2.3. Bí thư Chi đoàn trong các Trường THCS, Tiểu học và mầm non:

  Bí thư Chi đoàn các Trường THCS: được giảm giờ dạy 03 tiết/tuần, Bí thư Chi đoàn các trường Tiểu học và Mầm non: được giảm 01 buổi/tuần. Nếu Hiệu trưởng bố trí đủ số giờ giảng dạy thì được hưởng tiền tăng giờ theo quy định hiện hành. Mỗi năm, Bí thư Chi đoàn được trang bị 01 áo Thanh niên Việt Nam và được đặt Tạp chí Thanh niên theo định kỳ. Kính phí trang bị đồng phục và đặt Tạp chí Thanh niên do Hiệu trưởng nhà trường cân đối trong kinh phí được phân bổ cho đơn vị hàng năm.

   

  3. Nguồn kinh phí tổ chức thực hiện:

  Trong dự toán hàng năm đã được duyệt cho đơn vị (thuộc ngân sách sự nghiệp GD&ĐT).

   

  4. Thời gian triển khai thực hiện:

  Nghị quyết liên tịch này có giá trị kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn liên tịch số 69/HD.LT ngày 11/04/2005 do BTV Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã ban hành.

   

  Trên đây là Nghị quyết liên tịch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số chế độ khác dành cho cán bộ  làm công tác Đoàn trong các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trong toàn tỉnh. Đề nghị Hiệu trưởng, Bí thư các Đoàn trường triển khai thực hiện theo Nghị quyết liên tịch nói trên.

   

             

  TM. BCH TỈNH ĐOÀN           SỞ TÀI CHÍNH           GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT

              Bí thư                           Phó giám đốc          

  (Đã ký)                          (Đã ký)                                    (Đã ký)

        Tôn Ngọc Hạnh              Trương Văn Phẩm             Nguyễn Văn Hùng

   

   

   

  Nơi nhận:

  - Ban TNTH TƯ Đoàn, Bộ GD&ĐT (b/c);

  - Thường trực Tỉnh Đoàn (b/c);

  - BGĐ Sở GDĐT (b/c);

  - Lãnh đạo Sở Tài Chính tỉnh (p/h thực hiện);

  - Trưởng Phòng Giáo dục, Bí thư các huyện, thị đoàn (t/h);

  - Cấp ủy - Đảng ủy, Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn các trường trực thuộc tỉnh (t/h);

  - Hiệu trưởng, Bí thư các Đoàn trường THPT, THCS, TH và MN trong toàn tỉnh (t/h);

  - Lưu VP, Ban TNTH.

  Chuyên viên pháp lý: Nguyễn Thành Luân

  - Điện thoại: 0974.220.145

  - Gmail: thanhluanls89@gmail.com

  Sông có thể cạn, núi có thể mòn

  Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi

  * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ ( Liên hệ 24/24)

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luanls89 vì bài viết hữu ích
  BANGBANG8484 (22/08/2015)
 • #144873   02/11/2011

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3765 lần


  Chào thaitan!
  - Bí thư chi đoàn trường (kiêm nhiệm) được hưởng chế độ phụ cấp;

  - Mức phụ cấp: Như tổ trưởng chuyên môn hoặc trưởng bộ môn tại trường của thaitan.

  Trân trọng./.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  thaitan (03/11/2011)
 • #144901   02/11/2011

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2702)
  Số điểm: 19469
  Cảm ơn: 889
  Được cảm ơn 1047 lần
  SMod

  Trời ơi

  Chủ nhân của topic thì ở TP HCM mà các bác lại  lấy văn bản của địa phương khác (Bình Phước) sang áp dụng cho địa phương này là sao?

  Thủ tướng Chính phủ có Quyết định61/2005/QĐ-TTg quy định chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên VN,Hội liên hiệp TN VN trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông thì có nói đến chế độ chính sách đối với các đối tượng này. Riêng trong Trường Trung học cơ sở thì không được đề cập ở đây


  Cập nhật bởi Xmen-8711 ngày 02/11/2011 04:19:16 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #144905   02/11/2011

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3765 lần


  Mong X-Men xem Thông tư 28 của Bộ Giáo dục trước mới đọc Qd 61 của Thủ tướng!
  Nguyenkhanhchinh có thấy! không lấy văn bản của tỉnh khác đâu X-men à.
  Trân trọng./.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #144911   02/11/2011

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2702)
  Số điểm: 19469
  Cảm ơn: 889
  Được cảm ơn 1047 lần
  SMod

  nguyenkhanhchinh viết:
  Mong X-Men xem Thông tư 28 của Bộ Giáo dục trước mới đọc Qd 61 của Thủ tướng!
  Nguyenkhanhchinh có thấy! không lấy văn bản của tỉnh khác đâu X-men à.
  Trân trọng./.


  Là tui đang nói đến cái Nghị quyết liên tịch 08/NQ-LT của Sở GD, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn Bình Phước kìa mà anh
   
  Báo quản trị |  
 • #144981   03/11/2011

  thaitan
  thaitan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 325
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  còn của tỉnh nào nũa không để em tham khảo để trình xếp.
   
  Báo quản trị |  
 • #144983   03/11/2011

  thaitan
  thaitan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 325
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Còn văn bản của tỉnh nào nữa không các anh? Em Hỏi cho bạn em ở Đắc lắc. tỉnh Đắc
  lắc có văn bản hướng dẫn thực hiện không?
   
  Báo quản trị |  
 • #144986   03/11/2011

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3765 lần


  Chào X-men! Tại bài trên X-men bảo "các bác" nên Chinh cứ tưởng đâu có cả mình trong đó, híc!
  Chào thaitan: Chỉ cần Thông tư 28/2009/TT-BGDDT và Quyết định 61/2005/QD-TTg là đủ làm căn cứ pháp lý, của tỉnh khác để tham khảo thôi.
  Chúc thaitan thành công.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #145345   04/11/2011

  thaitan
  thaitan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 325
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Hiệu trưởng nói Thông tư28/2009/TT-BGDDT và Quyết định61/2005/QD-TTg chỉ áp dung cho trường THPT(cấp 3) Thôi.trường THCS không được các bác a? Tính sao?
   
  Báo quản trị |  
 • #145423   04/11/2011

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3765 lần


  thaitan viết:
  Hiệu trưởng nói Thông tư28/2009/TT-BGDDT và Quyết định61/2005/QD-TTg chỉ áp dung cho trường THPT(cấp 3) Thôi.trường THCS không được các bác a? Tính sao?


  Đề nghị thaitan đọc kỹ điều 2 Thông tư 28 để tham mưu lại cho cấp trên không có thời gian ngẫm nghĩ nhé!  Không nên đọc tiêu đề Thông tư xong lại thôi. Hệ thống giáo dục phổ thông chứ không phải là cấp học: Trung học PHổ thông! 

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Văn bản này áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường lớp dành cho người khuyết tật (sau đây gọi chung là các trường phổ thông).
  Thân.

  Cập nhật bởi nguyenkhanhchinh ngày 04/11/2011 04:23:06 CH

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #376704   30/03/2015

  Theo Thông tư28/2009/TT-BGDDT thì tại khoản 2, điều 9 có ghi:"Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ" và nhưng trong Quyết định61/2005/QD-TTg thì tại khoản 2 điều 2 có ghi: "Đối với các trường trung học phổ thông, trường bổ túc văn hóa và trung tâm giáo dục thường xuyên: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn, trợ lý thanh niên và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường được hưởng phụ cấp như Tổ trưởng chuyên môn hoặc Trưởng bộ môn".Trường THCS không được các bác a? Tính sao?Ở Bình Định có văn bản nào đề cập tính phụ cấp cho giáo viên làm cán bộ đoàn các trường THCS không?

   
  Báo quản trị |