Hỏi về chế độ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn (Nghị định 116)

Chủ đề   RSS   
 • #512476 18/01/2019

  Hỏi về chế độ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn (Nghị định 116)

  Trường chúng tôi nằm ở địa bàn xã khu vực II miền núi, Trong xã có một số thôn bản nằm trong danh sách thôn bản đặc biệt khó khăn. Hàng năm Hiệu trưởng ra quyết định cử một số giáo viên làm công tác phụ trách Phổ cập giáo dục và nắm bắt tình hình học sinh, đôn đốc học sinh đi học đầy đủ trong năm học mỗi tuần làm việc tại các thôn bản đặc biệt khó khăn 3 - 4 ngày. Vậy các giáo viên đó có được hưởng chế độ công tác tại vùng khó khăn hay không? (Tại các vùng đó phải qua sông đi đò)

   
  1046 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #513066   29/01/2019

  Tranxuandung991994
  Tranxuandung991994
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (413)
  Số điểm: 6972
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 80 lần


  Về câu hỏi của bạn, mình xin có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm:

  - Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

  - Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vung bãi ngang ven sông và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
   
  - Các thôn,buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp…(gọi chung là thôn) đặcbiệt khó khăn theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   
  Theo quy định tại công văn 1458/UBDT-VP135 thì:
   
  - Xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).
   
  - Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).
   
  Theo như bạn trình bày ở trên thì xã nơi bạn đến công tác có một số thôn, bản nằm trong diện đặc biết khó khăn. Vì vậy đối với những ngày, bạn công tác tại những bản đặc biệt khó khăn này thì bạn sẽ được hưởng các chế độ dành cho cán bộ công tác tại vùng khó khăn đó.
   
  Ngoài ra, trong trường hợp bạn không công tách tại các xã hay các thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn thì bạn vẫn có thể được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP nếu bạn thuộc đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
   
  Báo quản trị |