DanLuat 2015

Hỏi về cách hạch toán hợp đồng liên danh

Chủ đề   RSS   
 • #247195 06/03/2013

  vuvanban

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/10/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về cách hạch toán hợp đồng liên danh

  Xin Luật sư tư vấn:

  Công ty A đang là chủ đầu tư dự án có quyết định giao đất của UBND. Ngày 08/04/2010 Công ty A có ký hợp đồng Liên danh với Công ty B về việc tham gia đầu tư, triển khai thi công dự án CT. Tại nội dung hợp đồng có quy định trong mục: “Phân chia trách nhiệm quyền hạn giữa các thành viên trong Liên danh, người đứng đầu Liên danh”:

  Công ty A tham gia vốn đầu tư tương ứng 20% Tổng mức đầu tư của Dự án và trực tiếp thực hiện 20% khối lượng công việc trong công tác đầu tư dự án.

  Công ty B tham gia góp vốn đầu tư tương ứng với 80% tổng mức đầu tư và trực tiếp thực hiện 80% khối lượng công việc trong công tác đầu tư.

  Tổ chức thực hiện: Hai bên sẽ bàn bạc thống nhất thành lập Ban Quản lý Dự án và hoạt động theo qui chế của Ban điều hành được hai bên nhất trí thông qua; Khối lượng, giá trị thanh toán, cũng như lợi nhuận sau này sẽ được phân bổ cho mỗi thành viên trong Liên danh tương ứng với tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư của mỗi thành viên.

  Toàn bộ chi phí trong quá trình đầu tư dự án được các bên tập hợp phân bổ theo tỷ lệ góp vốn đã phân bổ ở trên.

  Ngày 21/05/2012 Công ty A đã ký hợp đồng Ủy quyền có Công chứng về việc Ủy quyền cho bên Công ty B về việc Ủy quyền thực hiện đầu tư dự án như sau:

  • Thực hiện các thủ tục các công việc cần thiết trong khuôn khổ pháp luật có liên quan với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai Dự án theo Hợp đồng Liên danh.
  • Thực hiện  các thủ tục huy động vốn để phục vụ cho dự án, bao gồm cả quyền thế chấp toàn bộ các tài sản được hình thành từ dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản sau đây:
  • Quyền sử dụng đất và lợi thế thương mại;
  • Các công trình dự án, kể cả tòa nhà chung cư, cùng với các tòa nhà, công trình xây dựng, các bất động sản khác gắn liền với đất;
  • Các tài sản khác (phương tiện, máy móc, thiết bị…) để phục vụ cho dự án hoặc có liên quan đến dự án; và
  • Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản thu, khoản đền bù/bồi thường, khoản thanh toán phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.
  • Bên B được sử dụng toàn bộ nguồn thu và lợi tức từ dự án để trả nợ vốn vay ngân hàng trước khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng Liên doanh;
  • Bên B được quyền thực hiện tất cả các hành động, nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng dân sự liên quan đến tài sản giao kết trên cơ sở hợp đồng ủy quyền này và phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan.

  Hỏi:

              Với nội dung như trên với tư cách là bên thanh gia Liên doanh và góp vốn là 80% tổng mức đầu tư. Công ty chúng tôi sẽ hạch toán như thế nào?

  Vũ Văn Ban

   
  8056 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #305609   08/01/2014

  tuanhung8205
  tuanhung8205

  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin Luật sư tư vấn:

  Công ty A và công ty ký hợp đồng liên danh thi công dự án theo khối lượng phân chia như sau: công ty A 60%, cty B 40%

  Tổ chức thực hiện: Hai bên sẽ bàn bạc thống nhất thành lập Ban Quản lý Dự án và hoạt động theo qui chế của Ban điều hành được hai bên nhất trí thông qua; Khối lượng, giá trị thanh toán, cũng như lợi nhuận sau này sẽ được phân bổ cho mỗi thành viên trong Liên danh tương ứng với tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư của mỗi thành viên.

  Sau này mọi chi phí phát sinh cho dự án sẽ được hạch toán như thế nào?

  VD: bên A mua vật tư hàng hóa thì chi phí này hạch toán cho bên A hay hạch toán vào chi phí

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-