Hỏi về cách hạch toán chênh lệch tỉ giá

Chủ đề   RSS   
 • #401009 30/09/2015

  Hỏi về cách hạch toán chênh lệch tỉ giá

  Tại doanh nghiệp em có mua 1 lô thiết bị để trang bị cho các  trạm bơm từ 1 nhà cung cấp của Bỉ

  Theo điều khoản hợp đồng, ngày 20/07/2012 Công ty có thực hiện tạm ứng cho Công ty của Bỉ là  1.000.000 EUR tỉ giá hạch toán lúc này là: 26.160 VND/EUR theo tỉ giá hạch toán của Bộ Tài chính do nguồn vốn này là nguồn vốn ODA được giải ngân thông qua Bộ Tài chính  tương đương 26.160.000.000 đồng.

  Công ty em thực hiện thu hồi giá trị tạm ứng theo khối lượng hoàn thành qua từng lần thanh toán theo quy định tại Thông tư 86/TT-BTC với giá trị thu hồi từng lần theo tỉ lệ để đảm bảo khi khối lượng hoàn thành đạt 80% thì khoản tạm ứng đó sẽ được thu hồi hết. Tỉ giá hạch toán cho từng lần thu hồi này được tính theo tỉ giá của Bộ Tài chính tại thời điểm phát sinh thanh toán. Cụ thể là:

  - Tháng 8/2014: 250.000 EUR với tỉ giá hạch toán là: 28.328 EUR tương đương 7.082.000.000 VND

  - Tháng 10/2014: 360.000 EUR với tỉ giá hạch toán là: 26.894.000 EUR tương đương 9.681.840.000 VND

  - Tháng 4/2015: 390.000 EUR với tỉ giá hạch toán là: 26.456 EUR tương đương 10.317.840.000 VND

  Tổng cộng giá trị thu hồi tạm ứng đến tháng 4/2015 là 1.000.000 EUR tương đương  27.081.680.000 VND

  Như vậy có sự chênh lệch tăng về tỉ giá giữa thời điểm tạm ứng với  thời điểm thu hồi tạm ứng.

  Vậy luật sư cho em hỏi, khoản chênh lệch tỷ giá này sẽ được hạch toán thế nào?

  Sẽ xử lý vào cuối năm tài chính hay hạch toán ngay tại thời điểm phát sinh chênh lệch

  Mong luật sư hướng dẫn và giải đáp cho em. vì đây là lĩnh vực mới em mới làm nên chưa có kinh nghiệm ạ

  Em cảm ơn nhiều!
   

   
  1975 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận