Hỏi về các căn cứ, định mức bồi thường tài sản do dự án làm đường.

Chủ đề   RSS   
  • #515348 15/03/2019

    Hỏi về các căn cứ, định mức bồi thường tài sản do dự án làm đường.

    Thưa luật sư! Thành phố có dự án mở rộng tuyến đường qua nhà tôi. nằm trong khu vực dự án, nên có nhiều tài sản và diện tích đất bị thu hồi. xin hỏi các căn cứ pháp luật về bồi thường tài sản trong trường hợp này. Có các định mức cụ thể để xác định giá trị tài sản không ạ. xin cảm ơn!

     
    813 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận