Hỏi về bồi thừơng hỗ trợ khi thu hồi đất

Chủ đề   RSS   
 • #401226 02/10/2015

  ketoana2
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 2113
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 14 lần


  Hỏi về bồi thừơng hỗ trợ khi thu hồi đất

  Theo  Nghị định 69/2009/NĐ-CP của chính phủ về đất đai,  quy định chi tiết về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp:

  + Khoản 1, điểm a, Điều 22 NĐ 69/2009/NĐ-CP quy định: “hỗ trợ bằng tiền từ 1.5 đến 5 lần giá trị đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi..”

  Sau đó UBND Tỉnh Đồng Tháp cũng ra Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:  

   + Theo mục: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm,  khoản 1, điểm b:

  b) Mức hỗ trợ bằng 3 (ba) lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng tối đa không vượt quá 3 ha (ba héc ta).

   Tiếp tục, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về bồi thừơng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nứơc thu hồi đất.

  Tại điểm a  khỏan 1 , điều 20 khẳng định lại:

  a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương

  Theo các nghị định và quyết định mà luật đã quy định rõ như trên. Nhưng từ nhiều năm nay, ban dự án cứ né tránh giải quyết bồi thừơng, hỗ trợ cho hộ gia đình tôi .,..

  Cho đến nay khi giải quyết bồi thừơng, thì Tỉnh chỉ ra quyết định bồi thừơng về đất, chứ không giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo luật định.

   

  Quyết định đính kèm theo

   

   
  3523 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận