HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2014 CÓ BAN THANH TRA NHÂN DÂN NƯA KHÔNG?

Chủ đề   RSS   
 • #319291 18/04/2014

  nhansu_123

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2012
  Tổng số bài viết (24)
  Số điểm: 437
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 3 lần


  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2014 CÓ BAN THANH TRA NHÂN DÂN NƯA KHÔNG?

  Xin Luật sư cho biết. Nghị định 60/2013 quy định về quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc, trong đó có hướng dẫn nội dung chương trình hội nghị người lao động và bầu ban đối thoại, vậy có phải bầu Ban thanh tra ND như Nghị Định 87 nữa không? xin cảm ơn Luật sư./

   
  3969 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #372348   03/03/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1112 lần


  Điều 18. Nội dung hội nghị người lao động

  1. Hội nghị người lao động thảo luận các nội dung sau:

  a) Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp;

  b) Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp;

  c) Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

  d) Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc;

  đ) Kiến nghị, đề xuất của mỗi bên;

  e) Các nội dung khác mà hai bên quan tâm.

  2. Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.

  3. Thông qua nghị quyết hội nghị người lao động.

  Đây là nội dung của Hội nghị NLĐ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

  Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân

  1. Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Nghị định này. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

  2. Khi cần thiết được người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước giao xác minh những vụ việc nhất định.

  3. Khi cần thiết, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm cử người tham gia, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi được yêu cầu.

  4. Kiến nghị với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát; xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm pháp luật; các biện pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác.

  5. Kiến nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có các hình thức biểu dương, khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân, viên chức đã có thành tích trong việc phát hiện vi phạm pháp luật; tiếp nhận các kiến nghị và phản ảnh của công nhân, viên chức, người lao động.

  6. Đại diện Ban Thanh tra nhân dân được mời tham dự các cuộc họp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

  7. Tham dự các cuộc họp của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

  Đầy là quyền hạn của Thanh tra nhân dân trong Nghị định 99/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

  Từ 2 cái => Ban Thanh tra nhân dân vẫn phải có trách nhiệm tham gia HNNLĐ

   

   
  Báo quản trị |