HỎi Luật sư về bảo hiểm xã Hội

Chủ đề   RSS   
  • #375629 23/03/2015

    HỎi Luật sư về bảo hiểm xã Hội

    Năm 2010 tôi có công tác trong miền  Nam có nộp Bảo hiểm xã hội và năm 2012 tôi có chuyển   ra ngòai HN làm việc nhưng cơ quan mới không nộp bảo hiểm cho tôi dẫn tới tôi chỉ là  lao động tự do. Năm 2014 tôi tiếp tục đi làm và bắt đầu đóng bảo hiểm và làm sổ bảo hiểm mới. Vậy sổ bảo hiểm cũ của tôi có được lĩnh không mà tôi s ẽ lĩnh ở đâu và các bước tôi phải làm thế nào? 

     
    1985 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận