Hỏi liên quan về kiểm tra thuế

Chủ đề   RSS   
 • #475826 24/11/2017

  Hỏi liên quan về kiểm tra thuế

  Hiện tại mình có trường hợp này cần các thành viên của diễn đàn hỗ trợ giúp mình
  Khi cơ quan thuế kiểm tra DN, cơ quan thuế có cung cấp Báo cáo tài chính mà Công ty đã gửi cho Ngân hàng để vay vốn (và Báo cáo này dĩ nhiên khác hoàn toàn so với Báo cáo mà công ty gửi cơ quan thuế cuối năm). cơ quan thuế cho rằng công ty báo cáo sai sự thật về tài chính công ty, Xin hỏi
  1.1 căn cứ quy định nào mà cơ quan thuế có thể yêu cầu Ngân hàng cung cấp các báo cáo mà Công ty đã gửi cho Ngân hàng để làm thủ tục vay vốn (vi đây là thông tin mật của mỗi công ty) ?
  1.2 Trường hợp nếu phát hiện 1 công ty có 2 báo cáo tài chính (1 gửi cơ quan thuế, 1 gửi Ngân hàng là hoàn toàn khác nhau), như vậy, căn cứ theo Luật thì cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra thuế trên báo cáo nào??? (gửi cơ quan thuế, hay la bản bao cáo đã gửi Ngân hàng)
  1.3 Nếu trường hợp công ty lên Sàn chứng khoán, công ty sử dụng 2 loại báo cáo khác nhau (1 loại gửi cơ quan thuế, 1 loại để gửi Sàn chứng khoán), thì công ty có phải đang rơi vào trường hợp như Ngân hàng như trên hay không? và công ty phải xử lý như thế nào để tránh rủi ro?
  Cảm ơn mọi người!
   
  1859 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận