Hỏi giới hạn quyền công dân trong khiếu nại, tố cáo

Chủ đề   RSS   
 • #277465 24/07/2013

  Hỏi giới hạn quyền công dân trong khiếu nại, tố cáo

  Xin hỏi Luật Sư nhà em được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng em không thống nhất và rất bức xúc và đã thực hiện như sau:

  1- Em khiếu nại UBND huyện

  2- Sau khi UBND huyện giải quyết khiếu nại trái quy định, em tố cáo người giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật nhưng gần đến 30 ngày vẫn chưa có kết luận

  3. Sợ hết thời hiệu khiếu nại, em khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh

  4. Trong quá trình Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, em nhận được kết luận tố cáo của Chủ tịch huyện

  5. Không đồng ý kết luận, em tố cáo lên Chánh thanh tra tỉnh 

  6. Trong thời gian chờ đợi em lại nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của tỉnh.

  7. Không thống nhất, em tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh , trưởng đoàn thanh tra đã vi phạm pháp luật

  8. Việc tố cáo trưởng đoàn được thụ lý.

  9. Em nhận được kết luận của chánh thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra rà soát việc giải quyết tố cáo của chủ tịch UBND huyện.

  10. Sau đó em nhận được kết luận tố cáo của Trưởng đoàn thanh tra, nhưng chưa được thụ lý việc tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh

  11. Bức xúc, em khởi kiện vụ án đến tòa án nhân dân cấp huyện

  12. Vụ án được thụ lý sơ thẩm và xét xử.

  13. Khôn g đồng ý với việc giải quyết của tòa sơ thẩm, em khởi kiện đến tòa phúc thẩm

  14. Vụ án được thụ lý và xét xử phúc thẩm, hủy bỏ quyết định cấp giấy chứng nhận, giao cơ quan hành chính thực hiện lại theo quy định của pháp luật.

  ..... và bây giờ.. em không biết pháp luật quy định quyền công dân được tiếp tục tới đâu?

   
  2478 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận