Hỏi giáo viên công tác ở xã 135 có được tính thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn không?

Chủ đề   RSS   
 • #525348 09/08/2019

  Hỏi giáo viên công tác ở xã 135 có được tính thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn không?

  Chúng tôi là giáo viên công tác tại trường THCS xã Văn Nghĩa huyện Lạc Sơn Tỉnh Hòa Bình từ năm 2001 đến 2009 thì chuyển trường khác . Theo QĐ 163 của chính phủ ngày 11/7/2006 xã Văn Nghĩa hoàn thành mục tiêu cơ bản chương trình 135. Nhưng giáo viên chúng tôi được hưởng thu hút đến hết 31/12/2008. Vậy tôi muốn hỏi từ tháng 7/2006 đến 31/12/2008 chúng tôi có đuọc tính thời gian công tác ở xã đặc biệt khó khăn theo QĐ 163 không. Xin cảm ơn luật su

   
  515 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenthikimlan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận