Hỏi đáp việc đi nghĩa vụ quân sự

Chủ đề   RSS   
 • #358262 23/11/2014

  Hỏi đáp việc đi nghĩa vụ quân sự

  Tôi tên sinh viên mới ra trường năm 2014, vừa bắc đầu đi làm việc. Thì nhân được giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự ?

  Xin cho tôi hỏi tôi có thể không đi được không. Khi tôi vào đại học, tôi đã rút giấy chuyển quân nhân dự bị ở huyện vào nộp tại trương quân sự trong thơi gian đi học quân sư trong những năm học đại học. Nếu như là một sinh viên mơi ra trường mới đi làm rồi thì gọi đi nghĩa vụ quân sự thì sẽ làm đánh mật một cơ hội đi làm. Trong quá trình tôi học đại học, có vây tiền sinh viên, nếu bây giờ bị gọi đi nghĩa vụ thì trong thời gian đó tôi làm gì ra tiền để trả cho ngân hàng.

  Tôi xin được sự tư vấn của các chuyên gia, trong thời gian nhanh nhất.

   
  2083 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận