DanLuat
×

Thêm bình luận

Hỏi chế độ chính sách đối với CB không đủ tuổi tái cử theo Hướng dẫn số Số 35 - HD/BTCTW ngày 24/4/2015 của Ban Tổ chức Trung ương

(manh0973190482)

  •  2438
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…