Học thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith

Chủ đề   RSS   
  • #447331 21/02/2017

    Học thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith

    Xin chào ! Tôi muốn hỏi học thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith là gì ? Nó nói về vấn đề gì ? Nội dung trọng tâm của nó là gì ? Và nó có mối liên quan gì đối với hiến pháp của nước Việt Nam ? Xin cảm ơn.
     
    3870 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận