Học sinh THPT sẽ được học luật

Chủ đề   RSS   
 • #451559 13/04/2017

  Dong_Bich
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/02/2017
  Tổng số bài viết (534)
  Số điểm: 15714
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 451 lần


  Học sinh THPT sẽ được học luật

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 1496/BGDĐT-VP về việc xin ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Kèm theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để mọi người cùng tham khảo để xin ý kiến đóng góp.

   

  Nổi trội trong dự thảo lần này, chương trình giáo dục phổ thông chia làm hai giai đoạn (giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp I và THCS) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (3 năm cuối THPT)).

  I. Giai đoạn giáo dục cơ bản

  1. Chương trình giáo dục tiểu học

  a. Các môn học:

  - Các môn học bắt buộc:

  + Tiếng Việt,

  + Toán,

  + Ngoại ngữ 1,

  + Giáo dục lối sống,

  + Cuộc sống quanh ta,

  + Tìm hiểu xã hội,

  + Tìm hiểu tự nhiên,

  + Tìm hiểu công nghệ.

   

  - Các môn bắt buột có phân hóa:

  + Thế giới công nghệ,

  + Tìm hiểu tin học,

  + Giáo dục thể chất,

  + Nghệ thuật,

  + Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

  - Tiếng dân tộc thiểu số được đưa vào chương trình giáo dục với vai trò là môn học tự chọn.

  b. Thời lượng giảng dạy:

  - Mỗi tiết học cho lớp 1 và lớp 2 từ 30 phút đến 35 phút;

  - Các tiết học lớp 3, lớp 4 và lớp 5 từ 35 phút đến 40 phút; giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

  - Các trường dạy học 2 buổi/ngày bố trí không quá 7 tiết học/ngày; 31 tiết học/tuần đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3; 32 tiết học/tuần đối với lớp 4 và lớp 5. - Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 – 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 – 2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học. Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương.

   

  2. Chương trình giáo dục cấp THCS

  a. Các môn học:

  - Các môn học bắt buộc:

  + Ngữ văn,

  + Toán,

  + Ngoại ngữ 1,

  + Giáo dục công dân,

  + Khoa học tự nhiên,

  + Lịch sử và Địa lý.

  - Các môn học bắt buộc có phân hóa:

  + Tin học,

  + Công nghệ và Hướng nghiệp,

  + Giáo dục thể chất,

  + Nghệ thuật,

  + Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

  - Các môn học tự chọn:

  + Tiếng dân tộc thiểu số,

  + Ngoại ngữ 2.

  b. Thời lượng các tiết học:

  Mỗi ngày học 1 buổi, không quá 5 tiết học. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Khuyến khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Cấp học

  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Lớp học

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  Lớp 6

  Lớp 7

  Lớp 8

  Lớp 9

  1. Các môn học bắt buộc,
  môn học bắt buộc có phân hoá và số tiết trong năm học

  Tiếng Việt

  Ngữ văn

  420

  350

  280

  245

  245

  140

  140

  140

  140

   

   

  Ngoại ngữ 1

  Ngoại ngữ 1

   

   

  140

  140

  140

  105

  105

  105

  105

  Toán

  Toán

  105

  175

  175

  175

  210

  140

  140

  140

  140

  Giáo dục lối sống

  Giáo dục công dân

  70

  70

  70

  35

  35

  35

  35

  52,5

  52,5

  Cuộc sống quanh ta

  Tìm hiểu xã hội

  Lịch sử và Địa lý

  70

  70

  105

  105

  105

  105

  Tìm hiểu tự nhiên

  Khoa học tự nhiên

  70

  70

  70

  70

  70

  140

  140

  140

  140

  Thế giới công nghệ

  Tìm hiểu tin học

  Tin học

  35

  35

  52,5

  52,5

  52,5

  52,5

  Tìm hiểu công nghệ

  Công nghệ và Hướng nghiệp

  35

  35

  35

  35

  35

  52,5

  52,5

  70

  70

  Giáo dục thể chất

  Giáo dục thể chất

  70

  70

  70

  70

  70

  70

  70

  70

  70

  Nghệ thuật

  Nghệ thuật

  70

  70

  70

  70

  70

  70

  70

  70

  70

  Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

  Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

  105

  105

  105

  105

  105

  105

  105

  105

  105

  Tự học có hướng dẫn

   

   

   

   

  140

  140

  70

  70

  35

   

   

   

   

  2. Các môn học tự chọn, nội dung giáo dục của địa phương và số tiết trong năm học

  Tiếng dân tộc thiểu số,

  Nội dung giáo dục của địa phương

  Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2,

  Nội dung giáo dục của địa phương

  62

  62

  62

  64

  64

  58

  58

  60

  60

  II. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

  1. Lớp 10

  - Các môn học bắt buộc:

  + Ngữ văn,

  + Toán,

  + Giáo dục kinh tế và pháp luật,

  + Lịch sử,

  + Địa lý,

  + Vật lý,

  + Hóa học,

  + Sinh học,

  + Thiết kế và Công nghệ,

  + Ngoại ngữ 1,

  + Giáo dục quốc phòng và an ninh.

  - Các môn học bắt buộc có phân hóa:

  + Tin học,

  + Giáo dục thể chất,

  + Hoạt động Nghệ thuật,

  + Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

  - Các môn học tự chọn:

  + Tiếng dân tộc thiểu số,

  + Ngoại ngữ 2.

  2. Giai đoạn lớp 11, 12:

  - Các môn học bắt buộc:

  + Ngữ văn,

  + Toán,

  + Ngoại ngữ 1,

  + Giáo dục quốc phòng và an ninh.

  - Các môn học bắt buộc có phân hoá:

  + Giáo dục thể chất,

  + Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

  - Các môn học tự chọn:

  + Tiếng dân tộc thiểu số,

  + Ngoại ngữ 2.

  - Các môn học tự chọn bắt buộc:

  + Giáo dục kinh tế và pháp luật,

  + Lịch sử,

  + Địa lý,

  + Vật lý,

  + Hóa học,

  + Sinh học,

  + Khoa học máy tính,

  + Tin học ứng dụng,

  + Thiết kế và Công nghệ,

  + Mỹ thuật,

  + Âm nhạc,

  + Chuyên đề học tập.

  - Học sinh tự chọn tối thiểu 3 môn học và 1 chuyên đề học tập trong các môn học tự chọn bắt buộc phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.

  b. Thời lượng giảng dạy:

  - Mỗi ngày học 1 buổi, không quá 5 tiết. Mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ. Tổng số tiết học trong mỗi tuần không quá 30 tiết.

  - Khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Nếu dự thảo này thông qua, chương trình giáo dục sẽ có nhiều thay đổi rất đáng chú ý. Giáo dục định hướng nghề nghiệp được chú trọng, giáo dục thực tiễn sẽ được áp dụng nhiều hơn. Đặc biệt, giáo dục pháp luật sẽ đưa vào chương trình THPT, đây được xem như là một cải cách táo bạo trong lịch sử giáo dục nước nhà.

  Ngoài ra, dự thảo còn quy định về nhiều vấn đề khác liên quan đến giáo dục. Cụ thể mọi người xem chi tiết tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi Dong_Bich ngày 13/04/2017 11:49:50 SA

  Đây là chữ ký

   
  5657 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Dong_Bich vì bài viết hữu ích
  trang_u (17/08/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận