Học sinh phạm tội

Chủ đề   RSS   
 • #516453 02/04/2019

  Học sinh phạm tội

  Học sinh đang bị khởi tố bị can về buôn bán ma túy (cỏ Mỹ). Phải xử lý thế nào? Căn cứ pháp lý?

   
  881 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517998   11/05/2019

  Chào bạn, Căn cứ theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định thì hoạt chất trong cỏ mỹ thuộc danh mục chất ma túy dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

   Theo thông tin bạn cung cấp trường hợp học sinh (cho mình hỏi học sinh này tính đến thời điểm phạm tội đã bao nhiêu tuổi) bị khởi tố bị can về buôn bán ma túy (cỏ mỹ). 

  Với hành vi buôn bán chất ma túy sẽ phạm vào Tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể:

  "1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

  2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

  n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

  o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm n khoản này;

  p) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

  e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

  g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

  h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

  g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;

  h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

  Theo đó, mua bán trong trường hợp này bao gồm các hành vi sau:

  -  Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không kể có thu lợi hay không).

  -  Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

  -  Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

  Như vậy, Để xác định hành vi mua bán trái phép chất ma túy bị truy cứu theo khoản nào của Điều 215 Bộ luật hình sự 2015, cơ quan điều tra cần xác định hàm lượng chất ma túy có trong cỏ mỹ là bao nhiêu để làm căn cứ định khung hình phạt.

   Tuy nhiên, nếu học sinh này phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi thì sẽ không bị xử phạt chung thân hoặc tử hình. Căn cứ Điều 39, Khoản 2 Điều 40 BLHS 2015. Cụ thể:
   Điều 39. Tù chung thân

  “Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.”

  Khoản 2 Điều 40 “Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử”.

   

   

   
  Báo quản trị |