DanLuat 2015

Học phí mầm non

Chủ đề   RSS   
 • #499573 14/08/2018

  Học phí mầm non

  1. Học phí cho trẻ em mầm non được quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành.
   
  2. Theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức học phí cụ thể hàng năm trên cơ sở khung học phí quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Nghị định 86/2015/NĐ-CP
   
  3. Hình thức thu học phí:
  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 86/2015/NĐ-CP thì “học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học”.
  Như vậy, việc đóng học phí được thực hiện theo tháng. Tuy nhiên, nếu học sinh có nhu cầu đóng một lần cho cả kỳ học hay năm học thì nhà trường vẫn có thể thu một lần đối với các trường hợp tự nguyện này.
   
  4. Sử dụng học phí
  Căn cứ Điều 14 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về sử dụng học phí, theo đó:
  “1. Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập".
  Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP.
   
  "2. Cơ sở giáo dục ngoài công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.”
  Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP.
   
  Như vậy, đối với trường mầm non công lập thì học phí sẽ được sử dụng theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Trong đó, có các khoản chi như tiền lương, chi trả các hoạt động chuyên môn, hoạt động quản lý,…
   
  Còn với trường mầm non ngoài công lập thì học phí sẽ được sử dụng theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP. Trong đó, có thể có các khoản chi như trang trải chi phí, trả lãi, nộp thuế,…
   
  222 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #499576   14/08/2018

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về mức học phí của chương trình giáo dục mần non công lập như sau:

  Khung học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 được quy định như sau:

  Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh

  Vùng

  Năm học 2015 - 2016

  1. Thành thị

  Từ 60 đến 300

  2. Nông thôn

  Từ 30 đến 120

  3. Miền núi

  Từ 8 đến 60

  2. Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #506450   31/10/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (480)
  Số điểm: 8717
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 165 lần


  Thực chất, cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng giống như 01 doanh nghiệp kinh doanh bình thường thôi. Các trường này sẽ tự quyết định mức thu trên cơ sở đảm bảo trang trải chi phí cần thiết cho quá trình hoạt động và có tích lũy để đầu tư phát triển.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-