Học phí 2020 và học sinh tiểu học

Chủ đề   RSS   
 • #551230 03/07/2020

  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (247)
  Số điểm: 1606
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Học phí 2020 và học sinh tiểu học

  Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tào. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định; đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học.
   
  Ngày 01/7/2020, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực. Luật giáo dục năm 2019 ban hành thay thế cho Luật Giáo dục 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009. Theo đó nhiều nội dung mới nổi bật trong Luật mới, trong đó điểm nổi bật vẫn là vấn đề liên quan tới học phí đối với học sinh tiểu học và mầm non. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 99 Luật Giáo dục 2019:
   
    “Điều 99. Học phí, chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo
   
       …
   
   3. Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
   
   4. Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí.
   
  5. Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.”
   
  Xem nội dung chi tiết tại Luật Giáo dục 2019
  Cập nhật bởi maithithuyvan97 ngày 03/07/2020 05:57:13 CH Nhầm
   
  592 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận