Hoạt động kinh doanh của CTY TNHH MTV

Chủ đề   RSS   
 • #416773 25/02/2016

  Hoạt động kinh doanh của CTY TNHH MTV

  Luật sư cho hỏi: Tài sản của chủ sở hữu Công ty TNHH MTV (là cá nhân) có được đưa vào Công ty của chủ sở hữu để hoạt động kinh doanh hay không (cụ thể là xe ô tô). Nếu không được, vây chủ sở hữu công ty phải làm những thủ tục, hồ sơ gì để đảm bảo tài sản đó được quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Công ty. Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của Luật sư. Trân trọng.

   
  2238 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424541   13/05/2016

  Chào bạn!

  Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

  Theo quy định về quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân thì:

  2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

  a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

  c) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

  d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

  đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

  e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

  g) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

  Theo đó, chủ sở hữu công ty TNHH môt thành viên là cá nhân có quyền quyết định tăng vốn điều lệ của công ty( điểm c khoản 2 Điều 75 Luật doanh nghiệp 2014).

  Khi đó, chủ sở hữu công ty hoàn toàn có thể tăng vốn điều lệ của công ty bằng việc góp thêm phần vốn vào vốn điều lệ là chiếc ô tô để chiếc ô tô trở thành tài sản thuộc sở hữu của công ty và sử dụng nó để thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường.

  Tuy nhiên, trong trường hợp này chủ sở hữu hoàn toàn có thể sử dụng chiếc ô tô đó để thự hiện các hoạt động kinh doanh của công ty mình mà không cần thực hiện việc chuyển quyền sở hữu chiếc ô tô sang cho công ty vì pháp luật không có quy định nào cấm công ty TNHH một thành viên sử dụng tài sản cá nhân chủ sở hữu công ty để thực hiện hoạt động kinh doanh.

  Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

  CV. Hà Hằng

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #424713   16/05/2016

  Tuy nhiên, theo quy định định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh vận tải: "Khi hoạt động kinh doanh vậntải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt;phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chứccho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật".

  Như vậy, trường hợp phương tiện thuộc sở hữu của cá nhân là chủ sở của Công  ty (Công ty được cấp giấy phép kinh doanh vận tải) có được hoạt động kinh doanh vận tải (vì điều này liên quan đến quy định phương tiện kinh doanh phải được cấp phù hiệu vận tải).
   
  Báo quản trị |