Hoạt động bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự

Chủ đề   RSS   
  • #224096 04/11/2012

    Hoạt động bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự

    Xin mọi người cho e hỏi về hoạt động bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự?

     
    2905 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận