hoàn thuế dự án đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #388693 21/06/2015

  hoàn thuế dự án đầu tư

  Thưa luật sư! công ty em là cty 100% vốn tư nước ngoài (cty TNHH 2 thành viên), đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khi mới thành lập có 1 giấy chứng nhận đầu tư của 1 dự án và sau đó có thêm 1 giấy chứng nhận đầu tư của 1 dự án nữa, Hiện tại công ty đang trong giai đoạn xây dựng NM (dự án chế biến nông sản) và ươm giống để trồng cây(dự án trồng cây Maca). Dự kiến sản phẩm, hàng hóa của 2 dự án này là không có thuế. Vậy, Cty em có được hoàn thuế dự án đầu tư không (Hiện tại em đang kê khai thuế mẫu 02/GTGT

   
  2454 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #389592   26/06/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Theo khoản 2 điều  14 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:
   
  "Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.
   
  Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng."
   
  Như vậy, thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định phục vụ cho sản xuất, kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì không được khấu trừ, hòan thuế.
   
  Báo quản trị |