Hoàn thiện hồ sơ đất đai khi mua thêm đất dôi dư để nhập vào thửa đất của mình

Chủ đề   RSS   
 • #532734 09/11/2019

  NNThanh1990

  Male
  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:09/11/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Hoàn thiện hồ sơ đất đai khi mua thêm đất dôi dư để nhập vào thửa đất của mình

  Kính gửi các Luật sư.
  Gia đình tôi có diện tích đất ở là  ngang 10 m * sâu 16m = 160m2.

  - Giữa nhà tôi và nhà hàng xóm là một đường đi dân sinh có chiều rộng 2m và chiều sâu 16m, phục vụ bà con nông dân đi lại khi mùa vụ. 

  - Dựa theo ý kiến bà con nông dân, UBND về việc lăn đất dồn thửa để đường đi dân sinh xuống đồng được thuận tiện, thẳng với đường mương máng trục chính,  Khoảng năm 2010 gia đình tôi có mua thêm của hàng xóm bên cạnh 02 m tính theo chiều ngang. Mục đích: 1. phục vụ bà con nông dân nắn đường dân sinh xuống đồng. 2. gộp chung diện tích đất vào 01 sổ đỏ, tăng số diện tích đất ở cho con cái về sau.
  - Gia đình tôi cần làm các thủ tục để lân đất ,chuyển đường. Tuy nhiên năm 2011 bố tôi đột ngột qua đời nên các giấy tờ thủ tục bị gác lại. 
  - Sau khi làm các thủ tục thừa kế , các giấy tờ về đất đai đã chuyển hết sang đứng tên của mẹ tôi. và gia đình tôi tiếp tục xúc tiến hồ sơ. Tuy nhiên phía cán bộ địa chính xã, huyện đều trả lời là chưa làm được do luật pháp đã thay đổi. Cần phải làm về các thủ tục mua bán đất dôi dư.
   Tôi không hiểu gia đình sẽ phải làm gì để hoàn thiện hồ sơ đất đai. Kính mong các vị Luật sư xem xét hỗ trợ. 
  ~~~~~~~~~ tôi xin chân thành cảm ơn ~~~~~~~~~~~~

   
  3026 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NNThanh1990 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #532820   12/11/2019

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2040)
  Số điểm: 11805
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1391 lần
  Lawyer

  Do diện tích đất tăng thêm là do gia đình bạn mua lại từ nhà hàng xóm nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm áp dụng theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 24a Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

  “ Điều 24a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

  Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện như sau:

  1. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:

  a) Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm) theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

  2. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà diện tích đất tặng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

  a) Thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

  3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

  a) Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này;

  b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này;

  ”.

  Theo quy định trên, do thông tin bạn cung cấp không rõ ràng nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất tăng thêm sẽ theo các trường hợp sau:

  - Trường hợp thứ nhất là phần diện tích tăng thêm từ việc nhận chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình chủ nhà được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất gốc (phần 80m2) mà không cần thực hiện thủ tục hợp thửa đất.

  - Trường hợp thứ hai là phần diện tích tăng thêm từ việc nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 mà phần diện tích đó chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Điều 100 Luật đất đai 2013, Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì gia đình được cấp giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với diện tích tăng thêm và thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất gốc nếu thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận.

  - Trường hợp thứ ba là phần diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013, Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì đối với trường hợp sử dụng đất không vi phạm quy định về pháp luật đất đai thì gia đình được xem xét cấp giấy chứng nhận đối với phần đất tăng thêm đó nếu có xác nhận của UBND cấp xã về việc sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch của địa phương.

  Như vậy, dựa vào những phân tích trên để người chủ nhà bán đất cho gia đình bạn thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất tăng thêm và hợp thửa đất đó với thửa thuộc quyền sở hữu sử dụng của gia đình bạn. Sau khi đã thực hiện xong thủ tục trên thì gia đình bạn và bên chủ đất  ký kết  hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này và thực hiện thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/11/2019) NNThanh1990 (23/05/2020)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.