Hóa giá nhà tập thể năm 2010

Chủ đề   RSS   
 • #411696 30/12/2015

  Hóa giá nhà tập thể năm 2010

  Tôi đang nghiên cứu về vấn để nhà tập thể Luật sư có thể cho tôi biết.: Nhà tập thể của công ty hóa giá bán lại cho công nhân viên của công ty năm 2010. Việc hóa giá không có chủ trương của UBND tỉnh  các hộ gia đình chỉ nôp tiền tài sản chưa nộp tiền đất, nay hộ gia đình đã ở ổn định thì có được cấp GCN QSD đất hay không và thu tiền sử dụng đất bao nhiêu căn cứ quy định nào.

  Xin cảm ơn

   
  1733 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận