Hoá đơn xuất khẩu

Chủ đề   RSS   
 • #309452 15/02/2014

  Hoá đơn xuất khẩu

  Anh/Chị giúp em trường hợp này với: 
  Cty em vừa bán hàng trong nước vừa có xuất khẩu (XK tại chổ, khu chế xuất, xuất ra nước ngoài) 
  Nhưng giờ Hải quan bắt buộc phải có hoá đơn xuất khẩu. Vậy hoá đơn xuất khẩu có thể hiện dòng thuế suất ko, xuất xong có đưa KH liên 2(liên giao cho KH) không và khi xuất hoá đơn xuất khẩu có phải xuất thêm hoá đơn GTGT không và kê khai thuế như thế nào. 
  Em cảm ơn cả nhà!

   
  4293 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #309834   18/02/2014

  phanthanhtuan2013
  phanthanhtuan2013
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2013
  Tổng số bài viết (310)
  Số điểm: 2586
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 154 lần


  Chào bạn,

  "c) Hóa đơn xuất khẩu là loại hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). 64/2013/TT-BTC về hóa đơn>

  Ví dụ:

  - Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước. Đối với hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài, doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn xuất khẩu."

  Mẫu:

  5.4. Mẫu tham khảo Hóa đơn xuất khẩu
  (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

  HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU
  Mẫu số: 06HDXK2/001
  Ký hiệu: AA/13P

  Liên 1: Lưu

  Số: 0000001

  Ngày........tháng.......năm 20....

  Tên đơn vị xuất khẩu:.Công ty A.......................................................................................

  Địa chỉ:.số 7 phố ................................................ Số tài khoản..........................................

  Điện thoại:..................................    Mã số thuế .................................................................

  Tên đơn vị nhập khẩu.........................................................................................................

  Địa chỉ................................................................ Số tài khoản...........................................

  Điện thoại:..........................................................................................................................

  Số hợp đồng: :..................................  Ngày hợp đồng:……/…./……

  Hình thức thanh toán:.........................................................................................................

  Địa điểm giao hàng: ……………………………………………………………………...

  Địa điểm nhận hàng: ……………………………………………………………………..

  Số vận đơn: ………………………………………………………………………………

  Số container:……………………………..Tên đơn vị vận chuyển: ……………………..

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4x5

   

   

   

   

   

   

  Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:........................................................................................

  Số tiền viết bằng chữ:..........................................................................................................

   

   

  NGƯỜI BÁN HÀNG
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   

  (In tại Công ty in………, Mã số thuế ………)

  Ghi chú:

  - Liên 1: Lưu

  - Liên 2: Giao người mua

  Cập nhật bởi phanthanhtuan2013 ngày 18/02/2014 09:01:58 SA

  Tra cứu BẢN ÁN/ HỢP ĐỒNG MẪU tại https://caselaw.vn

   
  Báo quản trị |