Hóa đơn lẻ dưới 200.000 có được tính vào chi phí hoạt động đơn vị không?

Chủ đề   RSS   
 • #431550 22/07/2016

  Hóa đơn lẻ dưới 200.000 có được tính vào chi phí hoạt động đơn vị không?

  Cho mình hỏi, đơn vị mình là đơn vị sự nghiệp,những hóa đơn lẻ dưới 200.000đ có được tính vào chi phí hoạt động của đơn vị không?

   

   
  1871 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận