Hoá đơn hợp pháp?

Chủ đề   RSS   
 • #103970 20/05/2011

  lylyhong1983

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/03/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 170
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hoá đơn hợp pháp?

  Theo thông tư 153 thì hóa đơn có ký hiệu:.../2010T chỉ được sử dụng hết ngày 31/03/2011. Ssau ngày 31/03/2011 các hóa đơn tiền điện thoại, tiền Internet vẫn sữ dụng thể hiện số seri AE/2010T ngày hóa đơn là 09/05/2011.Cho em hỏi hóa đơn này có hợp lệ ko?(hóa đơn nhà nước ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI)
  Em cám ơn!
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 20/05/2011 12:57:46 CH Tiêu đề không dấu ?!
   
  5794 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #103976   20/05/2011

  duyenbt1984
  duyenbt1984
  Top 200
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2011
  Tổng số bài viết (348)
  Số điểm: 4428
  Cảm ơn: 165
  Được cảm ơn 76 lần


  Đã hết hiệu lực rồi thì không còn hợp lệ nữa, bạn kiểm tra hình thức hoá đơn có phải là mẫu cũ không, nếu là mẫu cũ thì bạn trả lại HĐ đó và yêu cầu khách hàng lập hoá đơn mới. (hỏi CQT cho chắc bạn nhé).
   
  Báo quản trị |  
 • #104001   20/05/2011

  nhungtong8388
  nhungtong8388
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2011
  Tổng số bài viết (109)
  Số điểm: 1795
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 18 lần


  Mình thì thấy như thế này, các hóa đơn điện nước, điện thoại là hóa đơn đặc thù được phép in ấn phát hành từ rất lâu. Năm 2011 những doanh nghiệp như mình mới bắt đầu in hóa đơn thì ký hiệu của nó mới là /2011 chứ còn những đơn vị từ trước đã dùng HĐ tự in thì ký hiệu /2011 sao áp dụng được. Mình vẫn nhận những hóa đơn của điện nước đấy có sao đâu đó la HĐ hoàn toàn hợp lệ

  _________________ĐỖ ___BẢO ____NGỌC _____________________

   
  Báo quản trị |  
 • #104074   20/05/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


   Căn cứ theo CV số 339/TCT-CS của Tổng Cục Thuế hướng dẫn vướng mắc 1 số điều khi thực hiện TT 153/2010/TT-BTC : Bạn kiểm tra các thông tin bắt buộc trên hoá đơn đó như tên loại hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì hoá đơn đó là hoá đơn HỢP PHÁP.

  Các bạn tham khảo nội dung trích dẫn bên dưới :

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 339/TCT-CS
  V/v hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153.

  Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

   

  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế và doanh nghiệp nêu một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC (Thông tư 153). Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

   

  Câu 11:

  Điểm 5 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 và điểm 1 công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 với số lượng lớn theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, Thông tư số 120/2002/TT-BTC, đến hết ngày 31/03/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) trước và trong năm 2010 và có nhu cầu tiếp tục sử dụng, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc (như tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.

  Trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP và Thông tư số 120/2002/TT-BTC có đủ các tiêu thức bắt buộc, trong đó tiêu thức “số thứ tự” chỉ có 06 chữ số thì doanh nghiệp có được thông báo phát hành để tiếp tục sử dụng số hóa đơn này sau ngày 31/03/2011 không

  Trả lời:

   Đối với doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 với số lượng lớn, nhưng đến hết ngày 31/3/2011 đơn vị vẫn chưa sử dụng hết, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 có đủ các tiêu thức bắt buộc (như tên loại hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nhưng có số thứ tự là 6 chữ số thì doanh nghiệp thực hiện thông báo phát hành hoá đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng. Khi sử dụng hết số hóa đơn này, doanh nghiệp phải tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

   

  Tổng cục Thuế hướng dẫn và trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng cục trưởng (để báo cáo);
  - Lãnh đạo Tổng cục;
  - Vụ PC, CST-BTC;
  - Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
  - Website Tổng c���c Thuế;
  - Lưu VT, CS (5).T.Anh

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai

   


  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 20/05/2011 01:13:45 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |