HÓA ĐƠN GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #302164 13/12/2013

  nganguyen.haiau

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/12/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  HÓA ĐƠN GTGT

  Em muốn hỏi hóa đơn gtgt ben công ty em đã được thủ truonghwr đơn vị ký rùi mà vẫn có đóng dấu treo có hợp lệ không ạh

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  6250 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #302320   14/12/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Từoơng hợp này nếu thủ trưởng đã ký thì bạn phải đóng dấu trên chữ ký chỗ thủ trưởng nhé, còn đóng dấu treo là không hợp lệ rồi.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  nganguyen.haiau (23/12/2013)
 • #302466   15/12/2013

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Hi bạn ngannguyen.haiau,

  Bạn tham khảo thêm công văn dưới đây để thu thập kiến thức nhé:

   

   

  TỔNG CỤC THUẾ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        

          Số : 8836/CT-TTHT                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 30tháng10năm 2013

   

  V/v: ủy quyền ký văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế và hóa đơn

   

  Kính gửi: Công ty TNHH Tung Hae

  Địa chỉ: Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM

  Mã số thuế: 0302652530

   

  Trả lời văn thư số 06/2013/CV-ST ngày 08/10/2013 của Công ty về ủy quyền ký văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế và hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

  Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư số 28/2011/TT- BTC ngày 28/2/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:

  “Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp”.

  “Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

  - Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế”.

  Căn cứ Khoản 2d Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

  “ Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

  Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

  1)    Về việc ủy quyền ký văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế:

  Căn cứ quy định nêu trên, người đại diện theo pháp luật của Công ty trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ khai thuế) khi giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản, phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền và gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu.

   

  Về việc ủy quyền ký tên trên chứng từ kế toán, sổ sách kế toán đề nghị Công ty tham khảo chế độ kế toán hiện hành để thực hiện. Nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty có văn bản gửi Vụ chế độ kế toán-Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

  2)    Về việc ủy quyền ký tên và đóng dấu trên hóa đơn:

  Trường hợp Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng địa phương trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, sử dụng hóa đơn của Công ty giao thì người đại diện theo pháp luật của Công ty trực tiếp ký, đóng dấu hoặc ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh ký, ghi rõ họ tên tại tiêu thức “người bán hàng” và đóng dấu treo của Công ty phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

  Trường hợp Công ty mua hàng hóa, dịch vụ có nhận hóa đơn đầu vào do bên bán xuất giao, trên hóa đơn có 2 tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và “người bán hàng” được người đại diện theo pháp luật của bên bán ủy quyền cho Phó Giám đốc và Kế toán trưởng ký thay và đóng 2 dấu của bên bán (một dấu đóng ở tiêu thức  “Thủ trưởng đơn vị”, một đóng dấu treo phía trên bên trái của tờ hóa đơn) là chưa phù hợp, đề nghị Công ty theo hướng dẫn nêu trên.

  Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - P.KTT2;

  - P.PC;

  - Lưu (TTHT, HC).

  2621/13 -kd

  KT.CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

  Đã ký

   

  Trần Thị Lệ Nga

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |