Hóa đơn điện tử của dịch vụ ăn uống có bắt buộc liệt kê món ăn?

Chủ đề   RSS   
 • #567165 29/01/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1118)
  Số điểm: 7405
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 157 lần


  Hóa đơn điện tử của dịch vụ ăn uống có bắt buộc liệt kê món ăn?

  Theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử thì hiện tại hóa đơn điện tử sẽ không được lập kèm bảng kê nên khi xuất hóa đơn điện tử sẽ liệt kê danh mục hàng hóa (món ăn) trong hóa đơn luôn mà sẽ không thực hiện kèm bảng kê.
   
  Căn cứ quy định tại Công văn 78552/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn phụ tùng thay thế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành thì:
   
  "Căn cứ quy định nêu trên, khi bán hàng hóa công ty xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì công ty phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Công ty không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng."
   
  Như vậy, đối với hóa đơn điện tử thì không giới hạn số dòng thì nên sẽ phải liệt kê tất cả các hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
   
  Đồng thời, tại Công văn 3447/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành:
   
  "Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty trình bày Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, khi lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng thì trên hóa đơn phải có đầy đủ các chỉ tiêu hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”, nội dung trên hóa đơn phải đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Đối với hóa đơn ăn uống nhà hàng, Công ty không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng."
   
  Theo đó, đối với hóa đơn ăn uống nhà hàng thì sẽ không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng
   
   
  334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận