Hóa đơn đầu vào trong bồi thường bảo hiểm

Chủ đề   RSS   
 • #454514 25/05/2017

  Hóa đơn đầu vào trong bồi thường bảo hiểm

  Xin chào luật sư! liên quan đến hóa đơn đầu vào, đơn vị là doanh nghiệp bảo hiểm có vướng mắc, cụ thể như sau:

  1.      Trong năm đơn vị là doanh nghiệp bảo hiểm cấp đơn bảo hiểm vật chất xe cơ giới cho khách hàng A, khách hàng A là cá nhân không có sử dụng hóa đơn GTGT. Trong thời hạn bảo hiểm xe của khách hàng A có phát sinh tổn thất do va chạm nên vỡ lốc máy, đơn vị đã tiến hành ủy quyền cho khách hàng A đi sửa chữa lốc máy:

  -         Đơn vị sửa chữa xuất hóa đơn mang tên khách hàng A

  -         Khách hàng A đi đăng ký lại số máy, cơ quan chức năng (Công an) giữ hóa đơn bản chính và đóng dấu sao y cho khách hàng A trên hóa đơn photo.

  Vậy đơn vị có thể sử dụng hóa đơn sao y trên để thanh toán tiền bồi thường cho khách hàng A và khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo đúng quy định thì có hợp lệ không?

   

  2.      Đơn vị có bán bảo hiểm tài sản, thân tàu, xây dựng lắp đặt …cho khách hàng B (là doanh nghiệp có mã số thuế), trong thời hạn bảo hiểm có phát sinh tổn thất:

  -         Khách hàng B tiến hành chào giá và đứng ra sửa chữa tài sản hư hỏng.

  -         Đơn vị sửa chữa xuất hóa đơn cho khách hàng B và khách hàng B tiến hành thanh toán tiền sửa chữa cho đơn vị sửa chữa.

  -         Khách hàng B photo toàn bộ chứng từ đòi bồi thường thuộc phần trách nhiệm của Bảo hiểm cung cấp cho đơn vị.

  Vậy đơn vị có thể sử dụng bộ hóa đơn (pho to) và các chứng từ (photo) liên quan để thanh toán tiền bồi thường cho khách hàng B theo đúng mức trách nhiệm (số tiền thanh toán là số tiền trước thuế trước thuế) hay không?

  Kính mong sự hỗ trợ từ luật sư

  Trân trọng

  Lê Văn Thảo

   
  1654 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận