Hoá đơn

Chủ đề   RSS   
 • #288638 27/09/2013

  muoikt

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/04/2013
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 385
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 2 lần


  Hoá đơn

  Luật sư cho e hỏi . Hóa đơn đầu vào là HÓA ĐƠN BÁN HÀNGcủa chi cục thuế không có mức thuế suất chỉ có tiền hàng, 

  nhưng khi mình bán ra với mức thuế suất 10% .vậy  mình kê khai ở bảng kê đầu vào ở mục nào và bảng kê đầu ra ở mục nào.

  dạ e cảm ơn nhiều ạ!

   
  2674 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #288694   28/09/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Bạn tham khảo cách ghi bảng kê đầu vào tại đây: http://www.slideshare.net/duyenacc/hng-dn-lp-bng-k-ha-n-mua-vo

  Còn cách kê đầu ra:

   Cách ghi cụ thể các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra:

  Dòng chỉ tiêu 1: “ HHDV không chịu thuế”:

  - Toàn bộ các hóa đơn bán ra trong tháng của HHDV không chịu thuế GTGT ghi vào nhóm này.

  - Cột (1): Ghi thứ tự hóa đơn.

  - Các cột (2,3,4,5,6,7,10): Ghi theo nội dung của từng hóa đơn.

  - Cột (8): Doanh số chưa có thuế: Ghi tổng cộng doanh số chưa có thuế của HHDV không chịu thuế. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [26] trong Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.

  - Cột (9): Thuế GTGT: Không ghi và bỏ trống.

  Dòng chỉ tiêu 2: “HHDV chịu thuế suất GTGT 0%”:
  - Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 0% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong chỉ tiêu này.

  - Các cột (1,2,3,4,5,6,7,10): Ghi theo nội dung tương ứng của từng hóa đơn, tương tự như hướng dẫn ở chỉ tiêu 1.

  - Cột (8): Doanh số chưa có thuế: Ghi tổng cộng doanh số chưa có thuế của HHDV loại có thuế suất 0%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [29] trong Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.

  - Cột (9): Thuế GTGT: Không ghi và bỏ trống.

  Dòng chỉ tiêu 3: “ HHDV chịu thuế suất GTGT 5%”:

  - Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 5% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong chỉ tiêu này.

  - Các cột (1,2,3,4,5,6,7,10): Ghi theo nội dung tương ứng của từng hóa đơn, tương tự như hướng dẫn ở chỉ tiêu 1.
  - Cột (8): Doanh số chưa có thuế: Ghi tổng cộng doanh số chưa có thuế của HHDV loại có thuế suất 5%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [30] trong Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.

  Trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn đặc thù là giá đã có thuế GTGT thì căn cứ giá bán có thuế GTGT để tính ra giá bán chưa có thuế GTGT theo công thức:

  Doanh số bán chưa có thuế GTGT= Giá bán ghi trên hóa đơn/(1+thuế suất)

  - Cột (9): Thuế GTGT: Thuế GTGT của HHDV bán ra Cột (9) = Cột (8) x 5%. Tổng số thuế GTGT của HHDV chịu thuế suất 5% dùng để ghi vào chỉ tiêu [31] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

  Dòng chỉ tiêu 4: “ HHDV chịu thuế suất GTGT 10%”:

  - Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 10% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong chỉ tiêu này.

  - Các cột (1,2,3,4,5,6,7,10): Ghi theo nội dung tương ứng của từng hóa đơn, tương tự như hướng dẫn ở chỉ tiêu 1.

  - Cột (8): Doanh số chưa có thuế: Ghi tổng cộng doanh số chưa có thuế của HHDV loại có thuế suất 10%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [32] trong Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.

  - Cột (9): Thuế GTGT: Thuế GTGT của HHDV bán ra Cột (9) = Cột (8) x 10%. Tổng số thuế GTGT của HHDV chịu thuế suất 10% dùng để ghi vào chỉ tiêu [33] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

  Dòng chỉ tiêu 5: “ Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”:

  Chỉ tiêu này để kê khai hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa dich vụ bán ra nhưng không phải khai thuế GTGT, không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT, áp dụng đối với các trường hợp sau:

  + NNT là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ theo hình thức bán đúng giá, hưởng hoa hồng.

  + NNT có hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác hàng hóa: Không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhận xuất nhập khẩu ủy thác.

  Dòng chỉ tiêu:“ Tổng doanh thu HHDV bán ra”:

  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (8), dòng tổng số của các loại HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 0%, 5%, 10%.

  Dòng c hỉ tiêu:“ Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (8), dòng tổng số của các loại: HHDV chịu thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng doanh thu HHDV bán ra ở chỉ tiêu này dùng để ghi vào Chỉ tiêu [27] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

  Dòng chỉ tiêu: “ Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra”:

  Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (9), dòng tổng số của các loại HHDV chịu thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng số thuế GTGT của HHDV bán ra ở chỉ tiêu này dùng để ghi vào Chỉ tiêu [28] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

   
  Báo quản trị |