Hỗ trợ thu hồi đất ruộng

Chủ đề   RSS   
  • #372914 07/03/2015

    Hỗ trợ thu hồi đất ruộng

    NHÀ tôi ở bình phú , bình sơn . quảng ngãi , vửa rỏi ngày 22/1/2015 gia đình tôi có 2 đảm ruộng lúa , đám 1 la 280m2 THEO SỔ ĐỎ , nhưng kiểm kê la 263m2 , Đám 2 la 270 kiêm kê là 146m2 , TRONG con Đương ven biển sa huỳnh dung quất đi qua gần hết , nhung áp giá quá thấp la 30.000đ/m2 , va hổ trơ 2,5 lẩn tc la 58.000.000đ /500m2 . XIN hỏi theo qui định mói nhất như thê nao 

     
    2353 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS Nguyễn Đình Thái Hùng

Email: luatsuthaihung@gmail.com

Website: http://Vplsthaihung.com

Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

Điện thoại 0903.017977