DanLuat 2015

Hỗ trợ đầu tư của nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #412396 06/01/2016

  Hỗ trợ đầu tư của nhà nước

  Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật đầu tư 2014 có hiệu lực 01/7/2015. Tôi có thắc mắc và mong muốn được câu trả lời:

  1. Phạm vi và giới hạn của hỗ trợ đầu tư của nhà nước?

  2. Thực trạng về pháp luật hỗ trợ đầu tư của nhà nước hiện nay? Xin chân thành cảm ơn

   
  1465 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-