Hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư khi bị thu hồi

Chủ đề   RSS   
 • #344640 15/09/2014

  Hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư khi bị thu hồi

  Ngày 27/8/2014 tôi đã xin tư vấn về việc giải quyết khiếu nại của ông Ninh, tôi xin trân trọng cám ơn Luật sư đã trả lời. Tuy nhiên, do hôm trước tôi nêu câu hỏi không rõ nên những vướng mắc vẫn chưa được giải tỏa, nay tôi xin nêu lại vấn đề và nêu rõ quan điểm của cơ quan Thanh tra để xin được tư vấn cụ thể:

  Gia đình ông Ninh có thửa đất nông nghiệp đã được cấp Giấy CNQSD đất, diện tích 36.000m2 (đất không xen kẽ trong khu dân cư nhưng trong địa giới hành chính phường) bị Nhà nước thu hồi một phần có diện tích 9.000m2 để làm đường giao thông, được bồi thường tại thời điểm Nghị định 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực, UBND thành phố (thuộc tỉnh) đã bồi thường toàn bộ diện tích bị thu hồi theo giá đất nông nghiệp của địa phương và hỗ trợ theo quy định tại khoản 3, Điều 43 của Nghị định 84/2007/NĐ-CP

  Trong qúa trình thi công công trình do sụt lở phải tiếp tục thu hồi 7000m2 nữa, UBND thành phố chỉ bồi thường toàn bộ 7000m2 theo giá đất nông nghiệp mà không hỗ trợ như đã hỗ trợ ở lần thu hồi trước; thời điểm này Nghị định 69//2009/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành.

  Ông Ninh khiếu nại cho rằng mỗi quyết định thu hồi là một lần được hỗ trợ kể cả các lần thu hồi đều cho một dự án. UBND TP không chấp nhận khiếu nại của ông Ninh vì cho rằng thu hồi cho cùng 01 dự án nên chỉ hỗ trợ 01 lần. Ông Ninh không đồng ý và tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnhđòi được hỗ trợ như quy định tại tại Điều 43 của Nghị định 84/2007/NĐ-CP (cho diện tích 9000m2 ở lần thu hồi thứ nhất) và Điều 21 Nghị định 69/2009/NĐ-CP (diện tích 7000m2 cho lần thu hồi thứ 2), Sở Tài nguyên & Môi trường được giao tham mưu giải quyết và cho rằng:Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi địa giới hành chính phường (kể cả không xen kẽ trong khu dân cư) khi bị Nhà nước thu hồi thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ theo khoản 2 Điều 10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, khoản 1 Điều 43 Nghị định 84/2007/NĐ-CP đối với dự án được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày Nghị định 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; được hỗ trợ theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 69/NĐ-CP đối với dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ từ ngày Nghị định 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.Từ đó đã tham mưu kết luận nội dung khiếu nại của ông Ninh là đúng.

  Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh không đồng ý và cho rằng đất nông nghiệp của ông Ninh mặc dù nằm trong địa giới hành chính phường nhưng không phải là đất xen kẽ trong khu dân cư nên không đủ điều kiện được hỗ trợ như quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 84 (phương án hỗ trợ của thành phố) và khoản 2 Điều 10 Nghị định 197, khoản 1 Điều 43 Nghị định 84, khoản 2 Điều 21 Nghị định 69 (phương án của Sở TN&MT). Vì: khoản 2 Điều 10 Nghị định 197, Điều 43 Nghị định 84 và Điều 21 Nghị định 69 đều quy định việc hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất của ông Ninh không phải là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, cũng không phải là đất ao vườn liền kề đất ở nên không được hưởng hỗ trợ theo các quy định này (tức là để được áp dụng các điều, khoản này phải thỏa mãn điều kiện là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư hoặc đất ao vườn liền kề với đất ở; đất nông nghiệp của ông Ninh mặc dù trong địa giới hành chính phường nhưng không thỏa mãn điều kiện vừa nêu nên không được hỗ trợ như các quy định trên); khiếu nại của ông Ninh là sai.

  Xin Luật sư cho biết: - Đất của ông Ninh không phải là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, cũng không phải là đất ao vườn liền kề với đất ở trong khu dân cư thì có được hỗ trợ như kết luận của Sở TN&MT hay không ?

                                  - Ý kiến của Thanh tra tỉnh có đúng không? nếu không đúng thì vì sao?

  Trân trọng cám ơn và mong sớm được trả lời!

   
  28054 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #345513   19/09/2014

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Như bạn nêu thì chỉ còn việc xác định "đất nông nghiệp sen kẽ trong khu dân cư" không có nhà có được hỗ trợ không?

  Theo Thông tư Liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 quy định như sau:

  VII. VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP XEN KẼ TRONG KHU DÂN CƯ VÀ ĐẤT VƯỜN, AO LIỀN KỀ VỚI ĐẤT Ở TRONG KHU DÂN CƯ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 43

  1. Diện tích được hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thuộc phạm vi các khu vực sau:

  a) Trong phạm vi địa giới hành chính phường;

  b) Trong phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn mà ranh giới khu dân cư đã được thể hiện trên bản đồ quy hoạch khu dân cư nông thôn hoặc đã được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; trường hợp khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn mà chưa có quy hoạch khu dân cư, quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, thị trấn được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu dân cư. 

  2. Diện tích được hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP đối với thửa đất nông nghiệp không có nhà ở là không quá năm (05) lần hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 83, khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai.

  3. Đối với thửa đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư bị thu hồi mà có ranh giới tiếp giáp với nhiều thửa đất có giá khác nhau thì giá đất để tính tiền hỗ trợ là giá bình quân của các thửa đất ở liền kề; trường hợp các thửa đất liền kề không phải là đất ở thì giá đất ở làm căn cứ để tính tiền hỗ trợ là giá đất ở của thửa đất có nhà ở gần nhất hoặc giá đất ở bình quân của các thửa đất có nhà ở gần nhất.

  Theo mục 2 thì vẫn được hỗ trợ, nhưng cụ thể như hỗ trợ như thế nào thì cần xem lại áp dụng của địa phương. Còn tinh thần của khoản 2 điều 21 của NĐ 69 rất rõ:

  2. Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 20% - 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong Bảng giá đất của địa phương; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

  Do vậy theo tôi ý kiến của thanh tra là chưa phù hợp. Ông Ninh hoàn toàn có thể được nhận hỗ trợ thêm. Mức hỗ trợ này còn tùy thuộc vào việc áp dụng theo Nghị định nào như lần trước tôi tư vấn. Chúc bạn giải quyết tốt vấn đề!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
 • #375422   21/03/2015

  Tôi xin hỏi: Trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp (đất mượn của Nông trường để trồng cây) thì bị xử phạt hành chính như thế nào? ngoài việc bị xử phạt vi phạm về xây dựng có bị xử phạt vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích không? 

   
  Báo quản trị |  
 • #544648   29/04/2020

  vptttsl viết:

  Tôi xin hỏi: Trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp (đất mượn của Nông trường để trồng cây) thì bị xử phạt hành chính như thế nào? ngoài việc bị xử phạt vi phạm về xây dựng có bị xử phạt vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích không? 

  Về nguyên tắc thì mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần. Trường hợp có hành vi xây dựng trên đất nông trường là đang vi phạm đồng thời hai quy định về xây dựng và về sử dụng đất sai mục đích. Tuy nhiên, nếu đã bị xử phạt về hành vi xây dựng không phép rồi thì sẽ không bị xử phạt về hành vi sử dụng đất sai mục đích nữa.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #432521   03/08/2016

  Kính gửi Anh Chị luật sư tư vấn!

   

  Tôi xin trình bày việc thu hồi lô đất nông nghiệp trồng cây lâu năm của gia đình tại địa chỉ số 32B Nguyễn Tri Phương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai như sau: ( Dự án này Trung ương hỗ trợ 80% vốn tỉnh đối ứng 20%, tỉnh có phân tái định cư tại chỗ, và bán để lấy vốn đầu tư), cụ thể:

   

        I. Nhà Tôi có lô đất nông nghiệp có bìa đỏ là đất trồng cây lâu năm với diện tích 1.190m2 nằm trên mặt đường Nguyễn Tri Phương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai là 42m ngang (Trên thửa đất có căn nhà ván 90m2 chưa công nhận là đất ở) nằm trong diện quy hoạch suối Hội Phú TP.Pleiku tỉnh Gia Lai. Tháng 5/2016 Ban đền bù TP.Pleiku thông báo thu hồi và đưa bản áp giá đền bù cho gia đình chúng tôi như sau ( dự án này sẽ được đền bù năm 2016 để lấy mặt bằng thi công):

   

  1. Đền bù nhà Ván thu hồi 60m2 là: 69.000.000đ ( 30m2 nhà còn lại không nằm trong quy hoạch)

   

  2. Đền bù đất nông nghiệp: 1.130m2* 1.344.000đ/m2= 1.518.720.000đ ( giá đền bù là 1.344.000đ gồm: 60.000* 1.6 “HSĐC đất năm 2016” * 14 “ hệ số điều chỉnh cho đường Nguyễn Tri Phương”)

   

  3. Đền bù hỗ trợ đào tạo nghề, ổn định sản xuất…là: 1.130m2* 288.000đ/m2= 325.440.00đ/m2 (giá hỗ trợ là 288.000đ gồm: 60.000* 1.6 “HSĐC đất năm 2016” * 3 lần theo quy định hỗ trợ UBND tỉnh ban hành”)

   

  4. Cây cối trên đất là: 42.000.000đ.

   

  II. Gia đình chúng tôi chưa đồng tình và trình bày thêm về lô đất nhu sau:

   

  1. Lô đất trên do cha mẹ tôi vào đây làm ăn kahi phá gây dựng từ năm 1968. Trước đây gia đình tôi trồng cây ăn quả sau này nước ngập nên nhà tôi đầu tư san lâp đỗ đất bằng với mặt đường vuông vắn và rất đẹp. Tính ra nếu không làm dự án thì nhà tôi bán theo giá thị trường là:150 triệu/m ngay*42m=6,3 tỷ

   

  2. Hiện nay cha tôi đã mất, mẹ tôi đang sống trên căn nhà ván trên, đây là căn nhà từ đường nơi mẹ tôi dùng để thờ cúng tổ tiên ông bà và cha tôi. Và đang có ý định sửa sang để làm chổ ở ổn định và làm nhà từ đường nhưng do nằm trong quy hoạch nên chưa xây cất mới lại được.

   

  3. Mẹ tôi có 09 người con ruột đã lập gia đình trong đó chỉ còn 04 người con là nằm trong hộ khẩu cùng với mẹ tôi số còn lại đã chuyển hộ khẩu. Với mong muốn cả đời của cha tôi khi còn sống sau này chia cho các con một lô đất để cất nhà ổn định cuộc sống phần còn lại là làm nhà từ đường hiện nay mẹ tôi cũng muốn thực hiện theo duy nguyện đó của cha tôi nhưng do nằm trong quy hoạch chưa tách bìa được nên mẹ tôi chỉ làm duy chúc chia cho các con.

   

  4. Theo quy định tại nghị định 47 thì hỗ trợ đào tạo nghề không quá 5 lần. UBND tỉnh ra QĐ hỗ trợ ban hành năm 2013 là 3 lần vậy nhà tôi xin hỗ trợ tối đa là 5 lần được không vì QĐ là năm 2013 nay là năm 2016 giá cả mặt bằng chung đều lên.

   

  III. Nguyện vọng gia đình khi nhà nước thu hồi cần đền bù như sau:

   

  1. Về giá đất đền bù với lô đất nhà tôi là thấp đề nghị điều chỉnh giá sát với giá thị trường như vậy có hợp lý không ( vì khi bán là 6 tỷ; đền bù 1,5 tỷ)? hoạch hỗ trợ khác để giá đền bù sát với giá thị trường

   

  2. Mong muốn được cấp đất tái định cư 01 lô cho mẹ tôi làm nhà từ đường, và 04 lô cho các con cất nhà sinh sống làm ăn.

   

  3. Hỗ trợ di chuyển xây dựng nhà vì căn nhà ván còn lại 30m2 khi tháo dỡ sẽ sụp đỗ hoàn toàn không tu sửa được.

   

  4. Hỗ trợ đền bù chi phí san lấp mặt bằng đổ đất. ( trường hợp này nhà tôi không có hồ sơ chứng minh chi pí san lấp thì được tính như thế nào)

   

  5. Ngoài ra gia đình tôi được hỗ trợ thêm gì nữa không?

   

  Gia đình chúng tôi đã làm đơn trình bày lên ban đền bù nhưng chưa có kết quả trả lời. Kính mong các anh chị tư vấn giúp hộ gia đình được những quyền lợi chính đáng gì khi bị thu hồi lô đất trê và gửi về email: sanhgialai@gmail.com; ĐT: 0966.909.899.

   

  Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #461442   17/07/2017

  KÍNH GỬI ANH CHỊ LUẬT SƯ TƯ VẤN GIÚP:

  Gia đình tôi có hộ khẩu ở thôn 10 có nhận chuyển nhượng lô đất ở thôn 1 ở xã Quảng Khê vào năm 2010 với diện tích 330m2 trong đó có 10m2 đất thổ cư, nhưng khi nhận chuyển nhượng xong bằng giấy tờ viết tay có xác nhận của thôn trưởng và 2 bên gia đình về đất và tài sản trên đất (nhà cửa) được xác lập năm 2001. Khi gia đình chúng tôi xuống chính quyền xã để làm thủ sang nhượng (năm 2010) thì xã trả lời đất trong khu quy hoạch từ năm 2005. Đến nay 2016 UBND Huyện Đăk Glong thu hồi đất và tài sản gia đình tôi để xây "Trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện". Trong quyết định phê duyết phương án đền bù của UBND huyện Đăk Glong thì gia đình tôi chỉ được đền bù 39.850.000đ và hỗ trợ 5.000.000đ di dời.Gia đình tôi không đồng ý. Vì các lí do sau:

  - Không đền bù nhà cửa cho gia đình chúng tôi do chính quyền xã khẳng định xây sau 2010. Nhưng xã không có giấy tờ biên bản nào chứng minh

  - Huyện quy hoạch nhưng từ 2005 đến nay gia đình tôi và các hộ dân không nhận được giấy tờ nào thông báo quy hoạch bổ sung

  - Giá đất nông nghiệp trong khu dân cư có nhà ở đền rất thấp .

  Vậy xin kính mong anh chị luật sư trả lời giúp gia đình tôi về địa chỉ. Xin trân trọng cảm ơn!

  Gmail: vothin.c3@gmail.com ;

   ĐT: 0981171234

   
  Báo quản trị |  
 • #543084   04/04/2020

  khanhnhien2020
  khanhnhien2020

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/04/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Kính Gửi Anh Chị Luật Sư Tư Vấn Giúp Gia Đình  ;

  1, Hiện tai gia đình tôi có 600 m2 đất nông nghiệp liền kề khu dân cư trong đó có 240 m là đất phần % gia đình tôi canh tác từ năm 1990,đến năm 1999 theo  nghị định 64 đã đc cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất nông nghiệp 20 năm ,hiện nay uy ban nhân nhân xã uy nỗ có thông báo đất nông nghiệp gia đình tôi đang sử dụng vào đất kẹt đất xen kẽ và thông báo và gia quyết định thu hồi để thu hồi phân lô bán đấu giá làm đất nhà ở. 

  - Tôi xin gửi thắc mắc của gia đình tôi tới quý Anh Chị Luật sư Tư vấn hỗ trợ gia đình tôi xin cảm ơn anh chị;

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn khanhnhien2020 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/04/2020)